Na antenie:

Kontakt

Redakcja
3 min. czytania
31.01.2024 10:28
Zareaguj Reakcja

Chillizet

ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
tel radio:  (22) 583 35 72
fax: (22) 583 30 51
e-mail redakcja anteny: chillizet@chillizet.pl
e-mail strona online: redakcja@chillizet.pl

Współpraca, promocja, marketing, PR: promocja@chillizet.pl
Biuro reklamyreklama@eurozet.pl

CHILLIZET
fot. CHILLIZET

Nadawca programu pod nazwą CHILLIZET Katowice Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa

www.chillizet.pl

Numer Koncesji 237/K/2013-R

 

Nadawca programu pod nazwą CHILLIZET

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
www.chillizet.pl
Numer Koncesji 380/K/2020

 

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel.  (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Nazwa programu;

CHILLIZET

CHILLIZET KATOWICE

Nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy; EUROZET RADIO SP. Z O.O.
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy;

ZARZĄD:

MACIEJ STRZELECKI

PAWEŁ MAJORCZYK

ADAM FIJAŁKOWSKI

Adres jego siedziby;

UL. ŻURAWIA 8

00-503 WARSZAWA

Dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej.

UL. ŻURAWIA 8, 00-503 WARSZAWA

CHILLIZET@CHILLIZET.PL

WWW.CHILLIZET.PL

Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw: 4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; EUROZET SP. Z O.O.
Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535).

MACIEJ STRZELECKI

PAWEŁ MAJORCZYK

ADAM FIJAŁKOWSKI

Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism

RADIO ZET

ANTYRADIO

ANTYRADIO 106,4 FM

MELORADIO ŁÓDŹ

MELORADIO ŚLĄSK

MELORADIO POZNAŃ

MELORADIO SŁUPCA

MELORADIO KONIN

MELORADIO IŁAWA

MELORADIO MRĄGOWO

MELORADIO OLSZTYN

MELORADIO BIELSKO-BIAŁA

MELORADIO

MELORADIO KIELCE

MELORADIO GIŻYCKO

MELORADIO TORUŃ

MELORADIO WROCŁAW

MELORADIO WARSZAWA

MELORADIO KRAKÓW

MELORADIO

www.youtube.com/@radiozet

www.youtube.com/@ANTYRADIOFM

www.youtube.com/@meloradioPL

www.youtube.com/@RadioChilliZET

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu  art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275)

Zgodnie z treścią przepisu art.27 § 1 ustawy prawo prasowe Eurozet Sp. z o.o. – Wydawca – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji:

Wydawca tytułu prasowego „CHILLIZET.PL” EUROZET SP. Z O.O.
Adres Wydawcy i Redakcji tytułu prasowego „CHILLIZET.PL”

UL. ŻURAWIA 8,

00-503 WARSZAWA

Redaktor naczelny tytułu prasowego „CHILLIZET.PL” DARIUSZ STANIAK
Miejsce wydania tytułu prasowego „CHILLIZET.PL” WARSZAWA

kkkk