Dyskalkulia, czyli wrodozne problemy z matematyką. Jak się objawia?

Sylwia Bagińska 21.08.2018
dyskalkulia u dzieci
Fotografia: Shutterstock

Dyskalkulia to zaburzenie, które charakteryzuje się brakiem zdolności do wykonywania działań matematycznych. Koniecznie sprawdź przyczyny i objawy dyskalkulii!

Dyskalkulia razem z dysortografią i dysgrafią, należy do grupy specyficznych trudności w uczeniu się (jest jedną z odmian dysleksji). To zaburzenie objawiające się problemami z przyswajaniem wiedzy z zakresu matematyki uwarunkowane jest genetycznie.

Zobacz także: Choroba sieroca - jakie są przyczyny wystąpienia tego schorzenia?

Dyskalkulia – rodzaje

Klasyfikacja dyskalkulii:

  • Dyskalkulia werbalna (słowna)

Dyskalkulia słowna charakteryzuje się brakiem zdolności do nazywania pojęć i relacji matematycznych. Inne objawy związane z tym rodzajem dyskalkulii to trudności przy określeniu liczby obiektów, a także nazwaniem numerów, cyfr.

  • Dyskalkulia graficzna

W tym rodzaju dyskalkulii głównym objawem są problemy przy zapisywaniu liczb i symbolami operacyjnych. Dodatkowo pojawiają się trudności w zapisywaniu licz przy różnych działaniach (mnożeniu, dzieleniu, odejmowaniu, dodawaniu).

  • Dyskalkulia leksykalna

Dyskalkulia leksykalna nazywana inaczej tą związaną z czytaniem objawia się zaburzeniami przy odczytywaniu liczb, symboli matematycznych, znaków operacyjnych. Osoby z tym rodzajem dyskalkulii bardzo często błędnie nazywają i kojarzą symbole operacyjne.

  • Dyskalkulia operacyjna

Charakteryzuje się problemami przy dokonywaniu działań matematycznych mimo iż osoba z dyskalkulią operacyjną posiada umiejętności pisania liczb i czytania oraz ma możliwości wzrokowo-przestrzenne.

  • Dyskalkulia wykonawcza

Objawia się trudnościami ze wskazaniem, który z obiektów porównywanych jest większy, a który mniejszy. Osobie chorej ciężko jest wskazać przedmioty, obiekty tej samej wielości.

  • Dyskalkulia pojęciowo-poznawcza

Ten rodzaj dyskalkulii objawia się problematami ze zrozumieniem idei matematycznych, a także relacji, które są niezbędne do wykonania poszczególnych obliczeń w pamięci. Dziecku jest ciężko zrozumieć np. że 5 to połowa 10.

Dyskalkulia – przyczyny

Przyczyną pojawienia się dyskalkulii są geny. Nieprawidłowości w mózgu, które odpowiadają za zdolności matematyczne są wrodzone i dziedziczone.

Proces, który jest odpowiedzialny za rozwój zdolności matematycznych jest opóźniony – przebiega znacznie wolniej niż powinien. W efekcie pojawiają się różnice w umiejętnościach matematycznych dziecka, które ma, a które powinien mieć w tym wieku.

Dyskalkulia – diagnoza

W czasie diagnostyki tego zaburzenia należy wykluczyć inne zaburzenia psychiczne i neurologiczne, a także wady wzroku oraz słuchu. Należy także sprawdzić, czy doszło do zaniedbania dydaktycznego i uczenia przez wykorzystywanie niewłaściwych metod. Dziecku z podejrzeniem dyskalkulii wykonuje się także testy pisania i czytania. Jeśli ich wyniki jednoznacznie ukazują normę wiekową, należy wykluczyć problemy z nauką matematyki.

Badania przy podejrzeniu dyskalkulii

Pacjent w trakcie badania wykonuje proste zdania matematyczne (dodał lub odjął w pamięci itp.). Inne wykonywane testy to także zapisywania liczb które są dyktowane przez osobę przeprowadzającą badanie. Gdy dziecko ma problem z wykonaniem tych zadań i przypuszcza się, że jest to związane z uszkodzenie mózgu, można w tym przypadku mówić o dyskalkulii.

Dyskalkulia – leczenie

Uczeń z dyskalkulia powinno regularnie uczęszczać na zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. Bardzo ważna jest także praca rodziców z dzieckiem w domu. W trakcie odrabiania lekcji, dziecku należy pokazywać, że zadania matematyczne można wykonywać na wiele różnych sposobów. W czasie wykonywania zadań należy także pozwalać uczniowi korzystać z różnych pomocy, np. kalkulatora.

Dyskalkulia, a pseudodyskalkulia

Bardzo ważne, aby dyskalkulia była odróżniona od pseudodyskalkulii. Występuje ona wtedy, gdy dziecko nie jest w stanie wykazać swoich umiejętności matematycznych. Dzieje się tak przy różnego rodzaju zaburzeniach emocjonalnych, zmęczeniu, chorobie somatycznej lub braków w nauce.

Zobacz także: Zapalenie spojówek u dzieci - jakie są przyczyny?

Bądź na bieżąco. Polub fanpage Chillizet na Facebooku!

7 naturalnych antydepresantów:

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem!

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów