Wspieranie młodych na rynku pracy

Anna Głowa
30.08.2019 15:25
Fotografia: Chillizet
Wspieranie młodych na rynku pracy

Najnowsze dane są szokujące, co 4 kobieta i co 10 mężczyzna między 25 a 29 rokiem życia nie pracuje i się nie uczy. Jak pomóc młodym na początku kariery?

Firma Coca-Cola we współpracy z firmą Deloitte stworzyła raport obrazujący sytuację młodych na rynku pracy. Zauważono jakie przeszkody stoją na drodze milenialsów, dlatego stworzono program rozwoju kompetencji zawodowych Polaków. O programie #MłodziPrzyGłosie rozmawiała Dagmara Kowalska z Agnieszką Wąglorz, koordynatorką akcji.