Jak powstają kostiumy sceniczne?

06.06.2019 11:09
Fotografia: Chillizet
Dagmara Kowalska i Dorota Nawrot

Kostiumolog Dorota Nawrot zdradziła Dagmarze Kowalskiej, jak wyglądają kulisy pracy kostiumologa.

Praca z delikatną materią jaką jest kostium uczy większej wrażliwości i uważności na otoczenie. Trzeba mieć wiedzę, trzeba być otwartym, współpracować z reżyserem i aktorami i potrafić sobie wyobrazić efekt końcowy.

Dorota Nawrot, świetna polska kostiumolog, opowiadała Dagmarze Kowalskiej o świecie kostiumu, który wpływa na emocje widzów i buduje naszą wyobraźnię.