Edukacja poprzez konie - rozmowa z Agatą Wiatrowską

16.04.2018 11:20
Fotografia: grafia: Chillizet
Agata Wiatrowska

W rozwoju osobistym korzystamy z wielu nowych metod, które pomagają nam stawać się lepszymi. Jest też taka innowacyjna metoda uczenia się ludzi, w której uczestniczą konie.

 Jej celem jest szeroko rozumiany rozwój osoby  –  samoświadomości, przywództwa, umiejętności psychologicznych i społecznych oraz pomoc w zmianie do której dąży. Nie ma tu drogowskazów, sprawdzonych przepisów i technik postępowania. Każdy krok wynika z przejęcia odpowiedzialności, odwagi i podjęcia decyzji. O tej niezwykłej metodzie Nataszy Kotarskiej opowiedziała Agata Wiatrowska - facylitatorka programów rozwojowych z końmi.