EKUZ – czym jest i czy warto wykupić tę kartę przed podróżą?

Dziewczyna w podróży
Fotografia: Shutterstock

Zbliża się lato i sezon podróży. Część z nas ma w planach wizytę w europejskich stolicach. Zamierzamy również odwiedzić odległe miejsca na terenie Unii Europejskiej. W każdym z tych przypadków warto się zabezpieczyć i zadbać o ubezpieczenie zdrowotne. Czym jest karta EKUZ i na których wyjazdach się przyda?

Zwykle o ubezpieczeniu zdrowotnym myśli się wtedy, gdy wybieramy się dalekie podróże. Prawda jest taka, że ubezpieczenie zdrowotne NFZ jest niezbędne w każdej podróży i podczas wyjazdów.

Czym jest karta EKUZ, komu się przydaje, gdzie się ją wyrabia i jakie wnioski potrzebujemy dostarczyć Narodowemu Funduszu Zdrowia? I czy można to zrobić internetowo?

Odpowiadamy na wszystkie ważne pytania związane z ubezpieczeniem zdrowotnym na europejski wyjazd!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ – czym jest?

EKUZ - to tajemnicze brzmiące słowo to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Upoważnia nas ona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu ( czyli na terenie Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii).

Warto wiedzieć, że EKUZ nie obowiązuje w kilku miejscach na terenie UE. Mowa między innymi o Wyspach Normandzkich, które należą do Wielkiej Brytanii. Ubezpieczenie europejskie nie będzie też ważne na wyspach zależnych od Danii – Grenlandii oraz Wyspach Owczych.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że karta EKUZ może zostać wydana jedynie tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Prościej mówiąc - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje wyłącznie osobom ubezpieczonym.

Zatem kartę EKUZ mogą otrzymać pracownicy, uczniowie, studenci, ale też ci obywatele, którzy są objęci dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem NFZ.

Bardzo ważne - każda karta jest przypisana do jednej osoby. Oznacza to, że rodzice są zmuszeni wyrobić dzieciom osobne karty EKUZ.

Zobacz także: Wakacje za granicą? Zobacz, ile się czeka na paszport i nie daj się zaskoczyć!

Wniosek o wydanie EKUZ

Zanim otrzymamy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy dopełnić kilku formalności. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o przyznanie EKUZ.

I już na samym początku mamy dwie opcje:

 • EKUZ na pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym,
 • EKUZ na wyjazd „pracowniczy”.

Wnioski można znaleźć na oficjalnej stronie NFZ. Podano tam również wzór tego, jak wniosek powinien zostać wypełniony. Wszystko umieszczono w dokumentach pdf.

Karta EKUZ – potrzebne dokumenty

Wypełniłeś już wniosek o przyznanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i co dalej? Masz kilka możliwości.

Oto one:

 • wypełniony i PODPISANY wniosek możesz zeskanować i wysłać mailowo do oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • wniosek można również wysłać pocztą lub faksem do oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • wniosek można wysłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, zwanej ePUAP,
 • wniosek można złożyć osobiście w NFZ.

Warto wiedzieć, że wnioski o przyznanie karty EKUZ są wydawane przez oddziały wojewódzkie NFZ.

Zobacz także: Czy warto posiadać paszport tymczasowy? Zobacz, co należy zrobić, aby go otrzymać

Karta EKUZ – odbiór i ważność

Jest kilka możliwości odebrania gotowej karty EKUZ.

Oto one:

 • kartę można odebrać osobiście w NFZ,
 • możesz upoważnić wybraną osobę do odbioru karty, ale musisz wysłać wcześniej wniosek,
 • na poczcie, jeśli wcześniej zaznaczysz taką opcję.

Warto wiedzieć, że karta EKUZ jest wydawana na czas ograniczony. Jest on różny w zależności od spełnianych warunków.

 • 5 lat – dla osób pobierających świadczenia emerytalne, osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku, osób nieubezpieczonych, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo, osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 • 18 miesięcy – wydana dla osób ubezpieczonych, które m.in. są zatrudnione, prowadzą działalność rolną, pobierają rentę lub zasiłek, są studentami lub uczniami.
 • 6 miesięcy - wydana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, m.in.  nieubezpieczonych kobiet w ciąży czy nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy.
 • 2 miesiące – wydana dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zagranicą

Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że niektóre ośrodki mogą nam odmówić przyjęcia. Bardzo ważne – przez każdą taką umówioną wizytą, upewnij się, że dany lekarz działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa.

To prawda, że większość kosztów związanych z leczeniem na terenie Unii Europejskiej poniesie NFZ – czyli Narodowy Fundusz Zdrowia.

Należy pamiętać o tym, że korzystając z EKUZ na terenie danego państwa jesteśmy traktowani, jak jego obywatel i pacjent. Dlatego jeśli jakieś świadczenie jest w danym kraju odpłatne, to my również poniesiemy koszty.

Zobacz także: Wymiary urlopu - jak się je oblicza i od czego zależą?

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów