Związki zawodowe – w jaki sposób chronią pracowników?

Pracownik w biurze
Fotografia: Shutterstock

Związki zawodowe mają za zadanie reprezentować oraz chronić pracowników. Czy każdy pracownik jest w związku zawodowym i na czym polega ochrona związków?

Podjęcie pracy to jeden z najważniejszych etapów życia każdego człowieka. Praca jest niezbędna, by się utrzymać. Dla wielu osób praca jest ważnym aspektem, ambicją, sensem. Niestety, nie wszystkie miejsca pracy są przyjazne, czasami pracodawcy nie przestrzegają praw pracowników lub wykorzystują to, że pracownicy często nie znają swoich praw. Związki zawodowe zrzeszają pracowników, chronią ich i są po to, by przypomnieć o należnych prawach. Czy każdy pracownik należy do związku zawodowego? Kiedy takie związki się tworzy i o co w tym chodzi? Odpowiadamy!

Związki zawodowe – definicja

Związki zawodowe to dobrowolne i samorządowe organizacje pracowników. Co ciekawe – związek zawodowy jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Związek zawodowy powstaje z inicjatywy co najmniej dziesięciu pracowników. Prawo do utworzenia i wstępowania do związku mają pracownicy bez względu na umowę. Prawo do utworzenia związku zawodowego mają również pracownicy tymczasowi. Celem związków zawodowych jest regulowanie stosunków między pracownikami i pracodawcami, czyli reprezentowanie i obrona praw pracowników, ich interesów socjalnych oraz zawodowych.

Dlaczego pracownicy wstępują do związków zawodowych? Najczęściej chcą poprawić warunki pracy albo mieć wpływ na ich środowisko pracy.

Związki zawodowe mają zatem trzy funkcje:

 • ochronną - jest związana z obroną praw i interesów zawodowych pracowników,
 • kontrolną -przejawia się w nadzorowaniu działalności pracodawców w zakresie przestrzegania praw i interesów pracowników,
 • reprezentacyjną- jest związana z pełnieniem roli przedstawiciela praw i interesów pracowników.

Związek zawodowy – czym się zajmuje?

Związek zawodowy pełni również funkcję konsultacyjną  - na przykład wyraża swoje stanowisko w wypadku wypowiedzenia któremuś pracownikowi umowy o pracę. Jest takim „buforem” między pracodawcą a pracownikiem. Związek zawodowy współdziała również przy tworzeniu aktów prawa, obowiązującego wewnątrz firmy. Związek zawodowy sprawuje również kontrolę w sprawie przestrzegania przez pracodawcę przepisów BHP.

Więc na co ma wpływ związków zawodowych?

 • na tworzenie przepisów dotyczących prawa pracy
 • na tworzenie przepisów dotyczących warunków pracy pracowników
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących prawa pracy

Bardzo ważne! Żaden pracownik nie poniesie negatywnych skutków ze względu na przynależność do związków zawodowych. Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć mu umowy o pracę.

Zobacz także: Praca na pół etatu – ma więcej zalet czy wad?

Związki zawodowe – jak założyć?

Według przepisów związek zawodowy może założyć praktycznie każdy, kto zbierze liczącą dziesięć osób grupę, przygotuje statut i wybierze przewodniczącego. Te decyzje należy zgłosić jeszcze do Krajowego Rejestru Sądowego. Do związku zawodowego ma prawo wstąpić każdy pracownik, niezależnie od podpisanej umowy oraz zarobków. Związek zawodowy tworzy się na mocy uchwały. Następnie wybiera się osoby do komitetu założycielskiego (najczęściej liczy on od 3 do 7 osób). Komitet założycielski reprezentuje pracowników.

Związki zawodowe – uprawienia

Uprawienia związków zawodowych są regulowane przez prawo. Wyjaśnia to szczegółowo Ustawa o związkach zawodowych. 

O jakich mowa?

 • prawo do ustalania rozkładu czasu pracy oraz urlopów
 • prawo do prowadzenia legalnych strajków
 • prawo do współdziałania z pracodawcą przy tworzeniu aktów prawnych w firmie, np. regulaminu pracy
 • prawo kontroli, czy pracodawca przestrzega przepisy prawa pracy i zasady BHP
 • prawo reprezentowania interesów pracowniczych na arenie międzynarodowej
 • wspieranie indywidualnych praw pracownika

Przynależność do związku daje pracownikowi gwarancję, że nie zostanie wyrzucony nagle z pracy. Związek często informuje pracownika wcześniej, że ma zostać zwolniony.

Zobacz także: Jak szukać pracy? Jest kilka prostych i skutecznych sposobów

5 pracowników siedzą na krzesłach. Są ubrani bardzo elegancko.
Rozwiąż quiz

Jakim typem pracownika jesteś?

5 pracowników siedzą na krzesłach. Są ubrani bardzo elegancko.

1. Co robisz zaraz po wejściu do pracy?

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów