Zezwolenie na pracę – kto je wydaje i jak je zdobyć?

Pracownicy
Fotografia: Shutterstock

Zezwolenie na pracę w niektórych przypadkach jest konieczne, bez niego nie możemy podjąć żadnego zatrudnienia. Jak się o nie postarać i kto musi je załatwić?

Zwykle nie zawracamy sobie głowy takimi sprawami jak zezwolenie na pracę. Szukamy odpowiedniej oferty pracy, która wydaje się być dla nas atrakcyjna, przygotowujemy CV oraz list motywacyjny i wysyłamy go do potencjalnego pracodawcy.

Następnie przechodzimy przez rozmowy kwalifikacyjne, na których postawie pracodawca decyduje, czy jest zainteresowany ewentualną współpracą.

W Polsce pracę podejmuje między innymi wielu Ukraińców, którzy starają się o legalne zatrudnienie.

Troszkę inaczej sprawa wygląda w przypadku cudzoziemców, chcących podjąć pracę w Polsce. Czym jest zezwolenie na pracę, kiedy jest ono konieczne, w którym miejscu można się o nie ubiegać oraz kto ma do tego prawo? Sprawdziliśmy!

Zezwolenie na pracę – czym jest?

Zezwolenie na pracę jest ważnym dokumentem. Każdy cudzoziemiec potrzebuje zezwolenie na pracę, by podjąć legalną pracę w Polsce.

Należy spełnić kilka warunków, by ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę. Między innymi taka osoba musi posiadać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, w którym określono pozwolenie na podjęcie pracy w Polsce.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Na samym początku warto zaznaczyć, że cudzoziemcy przebywają w Polsce na kilku zasadach:

 • wizy wydanej w celu turystycznym, w postępowaniu o udzielenie azylu, korzystania z ochrony czasowej, ze względu na interes państwa lub wydanej ze względów humanitarnych
 • zezwolenia na pobyt krótkoterminowy – w zezwoleniu konieczne jest zaznaczenie stanowiska lub rodzaju pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać na terenie Polski.
 • wizy Schengen

Bardzo ważne – praca na terenie Polski jest uznawana za legalną wtedy, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę wskazaną w zezwoleniu.

W przypadku gdy cudzoziemiec zechce zmienić pracę lub nawet branżę, będzie potrzebował nowego zezwolenia.

Zezwolenie na pracę jest konieczne zarówno w momencie podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę, jak i w przypadku umów cywilnoprawnych.

Zobacz także: Spółka partnerska – czym jest i kto może ją założyć

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemca – ważność

Pozwolenie na pracę dla każdego cudzoziemca nie jest bezterminowe. W każdym dokumencie zezwolenia na pracę został ściśle określony termin ważności zezwolenia.

W każdym razie takie zezwolenie jest wydawane jedynie na określony czas, nie dłuższy niż 3 lata.

W województwie mazowieckim zezwolenie typu A jest zazwyczaj wydawane na okres do 12 miesięcy.

Wniosek o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca

Trzeba wiedzieć, że o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje pracodawca. Zezwolenie na pracę wydaje natomiast wojewoda właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy.

Dokument zezwolenia na pracę jest wydawany w 3 egzemplarzach. Jeden zostaje w urzędzie, dwa są przekazywane pracodawcy i to on przekazuje jeden egzemplarz cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca – kto nie potrzebuje?

Jak w każdym przypadku, można wyróżnić kilka wyjątków. Kiedy nie będzie potrzebne zezwolenie na pracę i kto może podjąć pracę bez pozwolenia?

 • cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce,
 • cudzoziemiec, który otrzymał ochronę uzupełniającą w Polsce,
 • cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce,
 • cudzoziemiec, który posiada zgodę na pobyt tolerowany w Polsce,
 • cudzoziemiec, który korzysta z ochrony humanitarnej w Polsce,
 • cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
 • cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielony ze względu na zawarcie małżeństwa z Polakiem lub Polką,
 • cudzoziemiec, który posiada ważną Kartę Polaka,
 • cudzoziemiec, który prowadzi w Polsce szkolenia lub bierze udział w stażach będących częścią programów realizowanych z budżetu UE,
 • cudzoziemiec, który jest nauczycielem języków obcych,
 • cudzoziemiec, który jest pracującym do 30 dni w roku artystą lub naukowcem,
 • cudzoziemiec, który jest studentem studiów stacjonarnych w Polsce,
 • cudzoziemiec, który został oddelegowany na terytorium Polski przez pracodawcę zagranicznego na okres, który nie przekracza 3 miesięcy.

Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca – jakie są rodzaje?

Wiemy już, kto nie potrzebuje specjalnego zezwolenia na pracę, by podjąć pracę w Polce. Jak to wygląda w odwrotnym przypadku?

 • zezwolenie na pracę typu A – dla cudzoziemców, którzy wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a ich pracodawca ma siedzibę w Polsce,
 • zezwolenie na pracę typu B – gdy cudzoziemiec pełni funkcję członka zarządu wpisanego do KRS i przebywa w Polsce przez okres, który nie przekracza łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
 • zezwolenie na pracę typu C – gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego jest delegowany do Polski na czas, który nie przekroczy 30 dni w roku kalendarzowym,
 • zezwolenie na pracę typu D – gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, który nie posiada zorganizowanej działalności w Polsce.
 • zezwolenie na pracę typu E – gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, ale jest wysłany na teren Polski na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy.

Zezwolenie na pracę – koszt

Starając się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, należy pamiętać o tym, że poniesiemy koszty związane z opłatami urzędowymi.

Jakie to koszty?

 • 50 złotych – w przypadku powierzenia pracy na okres nieprzekraczający  3 miesięcy,
 • 100 złotych – w przypadku powierzenia pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • 200 złotych– w przypadku delegowania cudzoziemca do Polski w celu realizacji usługi eksportowej.

Zobacz także: Prawo pracy dla każdego pracownika – sprawdź, czy je znasz?

Duża ilość banknotów.
Rozwiąż quiz

Światem rządzą pieniądze. Sprawdź, czy znasz najważniejsze waluty

Duża ilość banknotów.

1. Dolar nie jest oficjalną walutą:

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów