Umowa o pracę – jaki to rodzaj zatrudnienia?

Pracownik z pracodawcą
Fotografia: Shutterstock

Umowa o pracę jest jedną z najbardziej pożądanych przez pracowników form zatrudnienia. Taki rodzaj umowy nakłada też na pracodawcę pewnego rodzaju obowiązki. Czym jest umowa o pracę i kiedy się ją zawiera?

Praca jest ważnym elementem życia niemal każdego człowieka – to miejsce, w którym możemy się rozwijać, realizować swoje pomysły i doskonalić się. Praca jest też niezbędna do życia – dzięki zarobionym pieniądzom opłacamy rachunki i wszystkie nasze zobowiązania finansowe. Dlaczego dla pracowników tak ważna jest forma ich zatrudnienia? Czym jest umowa o pracę i dla kogo jest przeznaczona? Sprawdzamy!

Umowa o pracę – co znajdziemy w kodeksie pracy?

W pracy nie ma żadnej samowolki. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy są zobowiązani przestrzegać zapisów w kodeksie pracy. Kodeks pracy jest niezwykle ważnym dokumentem, w którym ściśle określono również formę zawierania umów między pracownikiem a pracodawcą.

W kodeksie pracy określono między innymi formy zawierania umowy o pracę, przepisy dotyczące rozwiązania takiej umowy oraz ramy czasowe zawierania takiej umowy.

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Umowę o pracę zawiera się tylko i wyłącznie na piśmie. Nie może to być umowa słowna, bo nie będzie wtedy ważna. 

Co powinno się znaleźć na umowie o pracę?

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę – korzyści

Umowa o pracę jest najbardziej stabilną formą zatrudnienia. Daje pracodawcy i pracownikowi poczucie bezpieczeństwa. Jakie jeszcze są zalety takiej formy zatrudnienia?

 • stabilne wynagrodzenie,
 • ochrona przed zwolnieniem,
 • otrzymywanie wynagrodzenia w czasie choroby,
 • prawo do urlopu,
 • możliwość z skorzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego,
 • masz okres wypowiedzenia,
 • masz wolne dni na znalezienie nowej pracy.

Zobacz także: Przerwy w pracy – kiedy i komu przysługują?

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Najbardziej pożądaną formą umowy jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Taka forma umowy zapewnia pracownikowi w pewnym sensie bezpieczeństwo. Warto wiedzieć, że taki rodzaj umowy podpisuje się nieczęsto i trzeba sobie na to „zapracować”.

Jakie są zatem ramy czasowe, w których określa się umowę o pracę?

 • na czas próbny – najczęściej trwa on od miesiąca do trzech miesięcy,
 • na czas określony – na przykład rok lub dwa lata,
 • na czas nieokreślony – nie ma podanego przewidywanego terminu wygaśnięcia umowy.

Umowa na czas próbny ma za zadanie sprawdzić umiejętności pracownika oraz to, czy odnajduje się w swojej roli. Najczęściej następstwem takiej umowy jest podpisanie kolejnej, tym razem na czas określony. Warto wiedzieć, że pracodawca nie może drugi raz zaproponować pracownikowi umowy na czas próbny.

Również praca na czas określony łączy się z pewnego rodzaju ograniczeniami i limitami. Na czym to polega? Okres przepracowany na umowę na czas określony nie może być dłuższy niż 33 miesiące.

Rozwiązanie umowy o pracę

Kwestia rozwiązania umowy o pracę bardzo interesuje internautów. Już na samym początku warto zaznaczyć, że rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z kilku powodów, które są zależne od pracownika i pracodawcy. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić:

 • za porozumieniem stron – to najbardziej korzystna opcja dla obu stron,
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na który była zawarta.

Okres wypowiedzenia na umowie o pracę

Okres wypowiedzenia może być ustalony w drodze porozumienia pomiędzy osobą zatrudnioną a przedsiębiorcą.

Jak to wygląda w przypadku umowy na czas określony oraz na czas nieokreślony?

 • 2 tygodnie - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc - jeżeli zatrudnienie wynosi co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące - gdy zatrudnienie trwa minimum 3 lata.

Zobacz także: Umowa na zastępstwo – co trzeba wiedzieć i z czym trzeba się liczyć?

5 pracowników siedzą na krzesłach. Są ubrani bardzo elegancko.
Rozwiąż quiz

Jakim typem pracownika jesteś?

5 pracowników siedzą na krzesłach. Są ubrani bardzo elegancko.

1. Co robisz zaraz po wejściu do pracy?

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów