Świadectwo pracy – kiedy i komu jest wręczane?

Świadectwo pracy
Fotografia: Shutterstock

Świadectwo pracy jest niezbędnym dokumentem, o który na pewno będzie prosić kolejny pracodawca. Kiedy i dlaczego je otrzymujemy?

Każda osoba zatrudniona w oparciu o „umowę o pracę” na pewno słyszała o świadectwie pracy. To dokument, na którym znajdują się wszystkie informacje, dotyczące stanowiska pracy. Po co przyszłemu pracodawcy takie informacje, od kogo otrzymujemy świadectwo pracy i czy mogą się znaleźć na nim błędy? Sprawdziliśmy!

Czym jest świadectwo pracy?

Każde rozwiązanie umowy o pracę niesie za sobą dodatkowe formalności, które koniecznie trzeba załatwić. Świadectwo pracy jest dokumentem wręczanym pracownikowi przez pracodawcę. Świadectwo pracy otrzymujemy, gdy zostanie rozwiązana umowa o pracę lub po postu wygaśnie umowa. Pracodawca powinien dostarczyć takie świadectwo do ostatniego dnia trwania umowy.

Świadectwo pracy stanowi potwierdzenie wykonywania pracy. Będzie też niezbędne, jeśli pracownik będzie ubiegał się o zasiłek dla bezrobotnych lub emeryturę. Na podstawie świadectwa pracy nowy pracodawca ustali wymiar urlopu wypoczynkowego.

Zaleca się wysyłanie świadectwa pracy listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru - wtedy pracodawca ma dowód nadania na wypadek, gdyby przesyłka nie dotarła do byłego pracownika.

Treść świadectwa pracy reguluje rozporządzenie z 1996 roku.

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy zawiera najbardziej podstawowe informacje dotyczące okresu zatrudnienia pracownika, zajmowane stanowiska, wymiar etatu, okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Co jeszcze znajduje się w świadectwie pracy?

 • czas zatrudnienia pracownika,
 • wymiar etatu (pełen wymiar lub jakiś czas, np. zatrudnienie na pół etatu),
 • nazwy stanowisk pracy,
 • okoliczności jej wygaśnięcia  lub zerwania umowy o pracę (np. za porozumieniem stron),
 • liczba dni urlopu wypoczynkowego, które wykorzystał pracownik ,
 • liczbę dni dodatkowego urlopu,
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego,
 • wykorzystanie urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego,
 • liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za okres choroby,
 • okres odbywania czynnej służby wojskowej,
 • czas, w którym pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach,
 • informacje o ewentualnych zajęciach wynagrodzenia,

Co ciekawe – pracodawca może umieścić informacje o zarobkach pracownika, ale trzeba o to poprosić.

Zobacz także: Związki zawodowe – w jaki sposób chronią pracowników?

Kiedy jest wydawane świadectwo pracy?

W obowiązku pracodawcy jest wydanie świadectwa pracy w ostatnim dniu trwania umowy. Świadectwo pracy można wręczyć osobiście albo za pośrednictwem poczty, ma wtedy 7 dni od momentu ustania stosunku pracy.

Pracownik może zażądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem i wygaśnięciem każdej umowy o pracę. 

Co jeśli świadectwo pracy zawiera błędy?

Czasami pracodawcy wysyłają świadectwo pracy z błędnymi informacjami dotyczącymi urlopów wypoczynkowych lub dni spędzonych na zwolnieniu lekarskim. Pracownik może poprosić o korektę błędnych informacji – ma na to 7 dni od momentu otrzymania świadectwa pracy. Pracodawca powinien przychylić się do prośby pracownika i nanieść poprawki. W innym przypadku pracownik może postarać się o to na drodze sądowej.

Zobacz także: Praca na wakacje – jak ją znaleźć, żeby się nie rozczarować?

5 pracowników siedzą na krzesłach. Są ubrani bardzo elegancko.
Rozwiąż quiz

Jakim typem pracownika jesteś?

5 pracowników siedzą na krzesłach. Są ubrani bardzo elegancko.

1. Co robisz zaraz po wejściu do pracy?

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów