Prokurent – kim jest i jakie ma zadania?

Prokurent
Fotografia: Shutterstock

Prokurent jest powoływany tylko w szczególnych przypadkach. To pojęcie powinno interesować wszystkich przedsiębiorców. Czym się zajmuje prokurent i jakie ma obowiązki?

W biznesie można spotkać się z wieloma pojęciami, nawiązującymi do wykonywanych funkcji. Jeśli nie orientujesz się w strukturach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, możesz mieć problem z ich zrozumieniem. Jednym z takich zagadnień jest „prokurent” i "prokura" - w ten sposób określa się osobę, która zajmuje się… no właśnie – czym? Jakie obowiązki ma prokurent, kiedy się go powołuje i nad czym sprawuje opiekę? I wreszcie - czy jego obecność jest konieczna w firmie?

Kim jest prokurent?

Prokurent pełni w pewnym stopniu funkcję pełnomocnika. Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może powołać taką osobę. Będzie ona reprezentować spółkę wizerunkowo oraz brać czynny udział w reprezentowaniu firmy również jeśli chodzi o czynności prawne. Firmy decydują się na powołanie funkcji prokurenta z różnych powodów. Najczęściej wynika to z tego, że w dużych firmach jedna osoba nie zapanuje nad wszystkim sama. Prokurent pełni zatem rolę dodatkowego przedstawiciela w prowadzeniu spraw firmowych oraz podpisywaniu umów. Wspomaga w wielu kwestiach zarząd danego przedsiębiorstwa. 

Prokurentem może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura nie może być przeniesiona na żadną inną osobę. Prokurent może udzielić pełnomocnictwa innej osobie, by ta dokonała określonej czynności prawnej. Prokurent może dokonywać czynności sądowych i oraz wszystkich innych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie ma żadnego wymagania żeby prokurent był prawnikiem. Wybór odpowiedniej osoby zależy od zarządu spółki.

Co ciekawe – istnieje synonim określenia prokurenta – taka osoba może być również określana jako „pełnomocnik handlowy”.

Jak wybiera się prokurenta?

Prokurent jest zatem pełnomocnikiem spółki. Jak wspomnieliśmy – o powołaniu takiej osoby decyduje zarząd spółki. Zarząd powołuje prokurenta na mocy uchwały. Powinni być przy tym jednomyślni, ale co ciekawe – do odwołania prokurenta wystarczy już jeden głos z zarządu. Prokura oraz mianowanie prokurenta nie jest żadną tajemnicą i ma charakter oświadczenia podanego do ogólnej wiadomości wiadomości.

Prokurentem powinna być to osoba zaufana, znająca przedsiębiorstwo i taka, która wie jak funkcjonuje dana firma, ale wcale nie musi to być pracownik przedsiębiorcy. 

Bardzo ważne – wybór prokurenta powinien być spisany na piśmie, inaczej nie będzie ona ważna. O udzieleniu prokury należy zawiadomić właściwy rejestr. Prokury można udzielić jednej osobie albo kilku.

Prokura może być udzielona na czas określony lub bezterminowo i przedsiębiorca może ją w każdym czasie odwołać.

Zobacz także: Przerwy w pracy – kiedy i komu przysługują?

Jakie obowiązki ma prokurent?

Obowiązki prokurenta są w pewnym stopniu regulowane przez kodeks cywilny. Prokurent to odpowiedzialna funkcja.  

Jakie ma obowiązki prokurent?

 • reprezentuje spółkę przed kontrahentami, sądami oraz urzędami,
 • podpisuje zamówienia, umowy oraz pisma,
 • reprezentuje spółkę również wizerunkowo,
 • prowadzi przedsiębiorstwo,
 • może wytoczyć lub cofnąć powództwo,
 • może zawrzeć ugodę,
 • może uczestniczyć w rozprawach sądowych,
 • może zaciągnąć kredyt,
 • może podpisywać weksle oraz czeki.

Czego natomiast nie może prokurent?

 • nie może pozwolić sobie na sprzedanie spółki,
 • nie może odwołać żadnego z członków zarządu spółki.

Zobacz także: Własny biznes ma wiele zalet, ale jak go założyć?

Uważacie, że takie funkcje są potrzebne w firmie?

Duża ilość banknotów.
Rozwiąż quiz

Światem rządzą pieniądze. Sprawdź, czy znasz najważniejsze waluty

Duża ilość banknotów.

1. Dolar nie jest oficjalną walutą:

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów