Podatki – czy wiesz jakie podatki płacimy?

Podatki
Fotografia: Shutterstock

Płacenie podatków jest nieodłączną częścią naszego życia. To obywatelski obowiązek. Często nie zdajemy sobie sprawy, że podatki są niemal wszędzie i mają wpływ na wiele rzeczy, nawet nasze codzienne zakupy. Czym są podatki i gdzie się ukrywają?

Podatki to obowiązkowe świadczenie pieniężne, pobierane przez państwo. Podatkami obciążono wiele usług oraz towarów. Nie ma mowy, żeby mieć możliwość ucieczki od podatków, bo płaci je każdy z nas. Unikanie płacenia podatków jest przestępstwem i jest to czyn karalny.

Na początku warto zaznaczyć, że można wyróżnić dwa rodzaje podatków. Dzielą się one na:

 • podatki pośrednie- w skład tych podatków wchodzi popularny VAT czy akcyza,
 • podatki bezpośrednie – takie podatki obciążają bezpośrednio podatnika, spotykamy się z nimi przy zakupie jakiegoś towaru lub usługi.

Jakie zatem mamy podatki w Polsce, czy jest możliwość zwolnienia kogoś z podatku i wreszcie – ile nas te podatki wynoszą? Sprawdziliśmy!

Podatki bezpośrednie

Na samym początku trudniejsze zagadnienie – podatki bezpośrednie. To zagadnienie bardzo szerokie, obejmujące wiele sektorów i sfer życia. Jakie podatki określane są mianem „podatku bezpośredniego”?

 • PIT zwany inaczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • CIT zwany inaczej podatkiem dochodowym od osób prawnych,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek tonażowy,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin.

Podatki pośrednie

Podatek pośredni nie jest podatkiem wpłacanym do urzędu skarbowego, lecz jest powiązany z nabywanymi przez nas dobrami i usługami. Spotykamy się z tymi podatkami na co dzień.

Do podatków pośrednich zaliczamy:

 • podatek VAT zwany podatkiem od towarów i usług,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od gier.

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy PIT płacą osoby, które otrzymują wynagrodzenie od pracodawcy, prowadzą własną działalność lub otrzymuję emeryturę bądź rentę. Podatek PIT oblicza się według progresywnej skali podatkowej – wynosi ona 18 procent (jeśli roczne dochody nie przekraczają  85528 złotych ) i 32 procent (gdy twoje dochody są wyższe niż 85528 złotych).

CIT – podatek dochodowy od osób cywilnoprawnych

Podatek dochodowy CIT płacą osoby prawne, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółki kapitałowe. Są dwie stawki podatku dochodowego CIT – wynoszą one 15% (dotyczy ona firm, których przychód nie przekroczył 1,2 milionów euro rocznie i firm rozpoczynających działalność) oraz 19% (dotyczy tych przedsiębiorców, których przychód przekroczył 1,2 milionów euro rocznie).

Zobacz także: Płaca minimalna 2019 – ile wynosi nowa najniższa krajowa?

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest szerokim zagadnieniem i dotyczy kilku stref.

Kiedy płacimy taki podatek?

 • od ustanowienia hipoteki,
 • od umowy dożywocia,
 • od umowy darowizny,
 • od umowy sprzedaży,
 • od umowy pożyczki pieniędzy.

Wysokość podatku wynosi 2 procent podstawy opodatkowania. Warto wiedzieć, że taki podatek trzeba zapłacić w ciągu 14 dni np. po sporządzeniu umowy darowizny. Czy ten podatek płacimy zawsze? Nie! W przypadkach jeśli wartość rzeczy nie przekracza 1000 złotych, nie zapłacimy podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości dotyczy wszystkich właścicieli gruntów budynków, budowli należących do gminy lub Skarbu Państwa. Bardzo ważne – wysokość podatku zależy od powierzchni nieruchomości.

Niektóre nieruchomości są zwolnione z podatku, np.:

 • budynki gospodarcze,
 • budynki działalności leśnej lub rybackiej,
 • budynki zabytkowe.

Podatek od spadków i darowizn

Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, wysokość podatku zależy od wartości nabytej rzeczy, ale też od grupy podatkowej, do której dana osoba należy (im dalsze pokrewieństwo, tym większy podatek).  Osoby należące do najbliższej rodziny są zwolnione z opłaty tego podatku. Podatek od spadków i darowizn zapłacisz dopiero wtedy, gdy dana rzecz przewyższa kwotę wolną od podatku, która wynosi od 4 902 do 9 637 złotych.

Podatek rolny

Podatek rolny dotyczy posiadaczy gruntów, które zostały uznane za użytki rolne. Wysokość takiego podatku zależy od rodzaju i wielkości gruntu.

Podatek leśny

Podatek leśny mają obowiązek opłacić właściciele gruntów leśnych. Ten podatek wpłaca się do odpowiedniej gminy – w zależności od położenia lasu. W niektórych przypadkach właściciele takich gruntów są zwolnieni z podatków:

 • gdy las ma drzewostan w wieku do 40 lat,
 • gdy las jest wpisany do rejestru zabytków,
 • gdy las jest wykorzystywany do użytków ekologicznych.

Podatek od środków transportowych

Do opłacenia tego podatku są zobowiązani właściciele samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony, ciągników oraz przyczep i naczep. Wysokość podatku zależy od rodzaju oraz masy całkowitej pojazdu.

Podatek VAT

Podatek VAT płacą głównie firmy. Mogą płacić go również osoby fizyczne, które wynajmują lokale na cele użytkowe.

Podatek akcyzowy

Podatkiem akcyzowym są obciążone niektóre produkty. Dotyczy on napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, samochodów oraz energetyki.

Zobacz także: Odszkodowanie – kiedy możemy je otrzymać?

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów