Pełnomocnictwo – czym jest i kogo dotyczy?

Osoba, która udziela pełnomocnictwa
Fotografia: Shutterstock

Czasami z jakiegoś powodu nie możemy załatwić niektórych spraw osobiście i prosimy o pomoc inną osobę. W niektórych przypadkach konieczne jest przekazanie jej odpowiedniego pozwolenia. W jakich sytuacjach i kiedy jest to potrzebne?

Pełnomocnictwo to nadanie komuś praw do reprezentowania nas w celu załatwienia pewnych interesów. Jest wiele rodzajów pełnomocnictwa, do każdego z przypisano odpowiednią czynność. W jakiej formie powinno być pełnomocnictwo i co powinno zawierać? Sprawdź! Przede wszystkim musisz wiedzieć, że można wyróżnić kilka rodzajów pełnomocnictwa.

Są to:

 • pełnomocnictwo ogólne –mowa o nim w przypadku zwykłych czynności – na przykład załatwienia bieżących sprawy urzędowych czy pobierania czynszu za lokal
 • pełnomocnictwo szczególne – wykorzystujemy go, gdy upoważniamy osobę do ściśle określonej czynności prawnej – na przykład sprzedaży samochodu
 • pełnomocnictwo rodzajowe - wykorzystujemy, gdy chcemy na przykład odebrać kogoś pocztę lub zawrzeć umowę najmu

Zobacz takżeOdszkodowanie – kiedy możemy je otrzymać?

Pełnomocnictwo ogólne – czym jest?

Pełnomocnictwo ogólne jest szerokim pojęciem. Upoważnia ono niektóre osoby do podjęcia jakiś decyzji w naszym imieniu – może ona nas reprezentować przed instytucjami, osobami prawnymi oraz fizycznymi.

Kto może być pełnomocnikiem?

 • każda wyznaczona osoba (ktoś bliski a nawet koleżanka), która ma zdolność do czynności prawnych – we wszystkim sprawach urzędowych
 • członek najbliższej rodziny – w sprawach sądowych
 • adwokat – w sprawach sądowych oraz w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia
 • przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej – w sprawach o alimenty bądź w sprawach ustalenia ojcostwa
 • radca prawny- w sprawach sądowych oraz sprawach o wykroczenia

Gdy na przykład chcemy kupić lub sprzedać mieszkanie, to pełnomocnictwo musi mieć formę aktu notarialnego.

To co ważne – takie pełnomocnictwo musi zostać udzielone na piśmie. Jeśli udzielimy pełnomocnictwa ustnie, to będzie ono nieważne. Takie pismo można sporządzić samodzielnie, ale jego autentyczność powinna zostać potwierdzona przez pracownika administracji państwowej lub notariusza.

Pełnomocnictwo pocztowe

Co z naszymi paczkami i listami, gdy planujemy wyjazdy? Pojawi się problem, dlatego najlepiej zdecydować się na pełnomocnictwo pocztowe, dzięki któremu upoważniona przez nas osoba, będzie mogła odebrać naszą pocztę za nas. Żeby udzielić pełnomocnictwa pocztowego innej osobie, osoba udzielająca pełnomocnictwa, musi udać się osobiście do placówki pocztowej.  Pełnomocnictwo pocztowe może zostać udzielone na czas określony albo do odwołania.

Pełnomocnictwo notarialne – ile kosztuje?

Wynagrodzenie notariusza jest regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Jak to wygląda?

 • pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30 zł (+23% VAT)
 • pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł (+23% VAT)

Kwoty te nie obejmują kosztów wypisów, za które notariusz pobierze opłatę 6 zł (+23% VAT) za jedną stronę aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo notarialne.

Zobacz także: Darowizna – co musisz wiedzieć, gdy chcesz komuś coś podarować?

Pełnomocnictwo – co powinno zawierać?

Wystawiając pełnomocnictwo, trzeba pamiętać o kilku rzeczach, są to:

 • imię oraz nazwisko każdej ze stron
 • PESEL
 • nazwa i numer dowodu osobistego
 • miejsce zamieszkania każdej ze stron
 • określenie zakresu pełnomocnictwa
 • podpis mocodawcy

Pełnomocnik powinien potwierdzić na piśmie otrzymanie i przyjęcie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo – czy wygasa?

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci którejś ze stron, chyba że wcześniej inaczej ustalono. Pełnomocnictwo może również wygasnąć, gdy umowa była na czas określony. Pełnomocnictwo wygaśnie również wtedy, gdy pełnomocnik utraci zdolność do czynności prawnych.

Zobacz także: Spadek – wszystkie formalności, o których powinieneś wiedzieć

Testy na prawo jazdy
Rozwiąż quiz

Sprawdź, czy uda ci się zdać test na prawo jazdy!

Testy na prawo jazdy

1. Jak długo należy przeprowadzać masaż serca i sztuczne oddychanie wobec osoby, która została ranna w wypadku?

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów