Hipoteka – czym jest i jak działa oraz jakie prawa nam przysługują?

Hipoteka
Fotografia: Shutterstock

Hipoteka to pojęcie znane na pewno każdej osobie, biorącej kredyt na mieszkanie lub mającej zobowiązania kredytowe wobec banku. W ten sposób banki zabezpieczają się przez ewentualną utratą pieniędzy. Istnieje wiele rodzajów hipotek – powinien się z nimi zapoznać każdy, kto wziął kredyt lub dopiero to rozważa.

Hipoteka to kluczowe zagadnienie w procesie brania kredytu na mieszkanie. Żaden bank nie udzieli kredytu bez wcześniejszego zabezpieczenia swoich pieniędzy – do tego służy hipoteka. Sytuacje, w których ktoś pożycza pieniądze, ale po pewnym czasie nie stać go na spłatę kredytu, nie są niczym niezwykłym. I bank ma swoje sposoby na otrzymanie należnych mu pieniędzy. Na czym dokładnie polega hipoteka i czy można od niej jakoś uciec?

Zobacz także: Zdolność kredytowa – dlaczego jest tak istotna?

Hipoteka – czym jest?

Hipotekę określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Hipoteką nazywa się prawo, które jest zabezpieczeniem dla banku na wypadek braku spłaty kredytu. Hipoteka powstaje z chwilą dokonania wpisu w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości, a wygasa w momencie, gdy zostanie spłacony kredyt hipoteczny. Jeśli z jakiegoś powodu osoby, które zaciągnęły kredyt, przestaną spłacać raty, to bank z pomocą komornika, sprzeda kredytowaną nieruchomość. Wszystko po to, żeby odzyskać należne mu pieniądze.

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Hipoteką można obciążyć całą nieruchomość lub jej część ułamkową. Co ciekawe - hipoteka może zabezpieczać kilka wierzytelności i wygasa z momentem spłaty długu. Należy pamiętać, żeby złożyć wniosek o wykreślenie jej z księgi wieczystej i dołączyć do niego zaświadczenie z banku o spłacie kredytu.

Kredyt hipoteczny można spłacić szybciej, co pozwoli na usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.

Hipoteka – rodzaje

Jak się okazuje hipoteka jest zawiłym pojęciem prawnym, objętym konkretnymi przepisami. Można wyróżnić kilka rodzajów hipotek, które znacznie się od siebie różnią.

Jakie mamy rodzaje hipotek?

  • Hipoteka przymusowa - hipoteka przymusowa powstaje bez woli i wiedzy właściciela nieruchomości. Jest to przymusowy wpis do księgi wieczystej  i odbywa się na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia.
  • Hipoteka umowna – ustanawia się ją za zgodą kredytobiorcy. Do momentu spłacenia całej pożyczki bank jest właścicielem mieszkania, a nieruchomość stanowi materialne zabezpieczenie w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłaca pożyczki. 
  • Hipoteka kaucyjna - została zniesiona w 2011 roku w wyniku nowelizacji ustawy o księgach wieczystych. Zabezpieczała przyszłe wierzytelności o nieustalonej wysokości np. odsetki.
  • Hipoteka łączna- obciąża kilka nieruchomości jednocześnie, a wierzyciel sam może zażądać zaspokojenie dowolnej z nich.
  • Hipoteka odwrócona – jest odwrotnością kredytu hipotecznego. Na czym polega? Osoba nie spłaca rat, a sprzedaje swoje mieszkanie jakiejś instytucji, w zamian dostaje co miesiąc pieniądze, jest to kwota wolna od podatku dochodowego. Osoba, która zdecyduje się na hipotekę odwróconą, ma prawo mieszkać w tym mieszkaniu przez cały czas trwania umowy. Dopiero po śmierci osoby, mieszkającej w takim lokalu, instytucja będzie miała prawo do sprzedaży mieszkania.

Zobacz także: Zwrot podatku nie dla wszystkich. Dlaczego nie dostałeś pieniędzy?

Hipoteka – jak powstaje?

Nie dla wszystkich jest jasne, kiedy powstaje hipoteka. Dzieje się to wtedy gdy hipoteka zostanie wpisana w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości. Jest to moment, w którym bank dostaje zabezpieczenie swoich pieniędzy. Hipoteka może zabezpieczać kilka wierzytelności. W razie niespłacenia kredytu, bank ma prawo zająć obciążoną nieruchomość i ją sprzedać.

Zobacz także: Spadek – wszystkie formalności, o których powinieneś wiedzieć 

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów