Wykorzystanie testów psychometrycznych w procesie rekrutacji

Piotr Jabłoński 30.05.2017
Testy na rozmowie kwalifikacyjnej
Fotografia: Pixabay

Rekrutacja to w tej chwili nie tylko rozmowa z pracownikiem działu HR.

Coraz częściej pracodawca chce sprawdzić kandydata również przy pomocy specjalnych testów psychometrycznych. Testy pomagają oszacować to, czy kandydat nadaje się na dane stanowisko – pod względem osobowości, temperamentu, ale też inteligencji czy zdolności poznawczych, takich jak pamięć i uwaga. Z jakimi testami możesz się spotkać w procesie rekrutacyjnym?

Testy osobowości

Wielu pracodawców wykorzystuje testy osobowości w procesie selekcji zawodowej, aby zidentyfikować te osoby, które charakteryzują się czymś więcej niż tylko odpowiednią wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi na danym stanowisku (lub wykluczyć te, które zupełnie do niego nie pasują). Te kwestionariusze często opierają się na tzw. Wielkiej Piątce, czyli pięcioczynnikowym modelu osobowości autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae obejmującym pięć czynników osobowości: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. Taka wiedza pozwala wybrać osobę, która lepiej wpisze się w kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa, a także swój nowy zespół.

Testy inteligencji

Kolejną, czesto stosowaną przez pracodawców grupą testów, są testy na inteligencję. Pojawiają się głównie w tych procesach rekrutacyjnych, gdzie do opisu stanowiska wliczają się np. zdolności analityczne, czy  tzw. umiejętność logicznego myślenia, ale odpowiednie dobrane narzędzia mogą także zmierzyć zdolności językowe.

Ich rezultaty bywają pomocne dla pracodawcy, o ile skorzysta z nich rozsądnie i nie uzależni od jednej liczby wyniku całej rekrutacji. Żadne, nawet najbardziej rzetelne techniki psychometryczne nigdy nie powinny być stosowane w oderwaniu od innych metod oceny kandydata, takich jak np. rozmowa lub udział w assessment center.

Zdolności poznawcze i zachowanie w pracy

W trakcie procesu rekrutacyjnego można również pokusić się o sprawdzenie przy pomocy testu pamięci kandydata, jego zdolności koncentracji, a nawet poziomu myślenia twórczego (aczkolwiek rzetelność testów mierzących to ostatnie jest kwestią mocno dyskusyjną). Istnieją także specjalne kwestionariusze badające style zachowań w pracy, do których zaliczyć można styl kierowania ludźmi czy motywacje osiągnięć.

Należy pamiętać, że testy psychometryczne może przeprowadzić jedynie dyplomowany psycholog. To on również powinien przekazać kandydatowi informację zwrotną na temat wyników badania.

Ważne jest także to, że wykonania testu psychologicznego można odmówić, a kandydat nie może zostać przez to zdyskwalifikowany w procesie rekrutacji. 

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów