Urlop wychowawczy - zobacz, co musisz o nim wiedzieć, zanim się zdecydujesz

Anna Respondek 18.06.2018 AKTUALIZACJA: 06.11.2019
Mężczyźni z wózkami
Fotografia: Shutterstock

Z urlopu wychowawczego najczęściej korzystają matki lub ojcowie chcący osobiście sprawować opiekę nad swoim dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 4 lat. Należy jednak pamiętać o tym, że urlop wychowawczy przysługuje tym osobom, które w firmie przepracowały przynajmniej 6 miesięcy. 

Kończąc urlop macierzyński wiele matek i również ojcowie, stają przed trudnym wyborem. Czy zostać przy dziecku jeszcze dłużej i wziąć urlop wychowawczy, czy może jednak wrócić do pracy? Urlop wychowawczy jest obwarowany pewnymi zasadami, które mówią jasno, że może wziąć go każdy rodzic chcący sprawować opiekę nad swoim dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 4 lat. Jednak w przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego, podczas urlopu wychowawczego musimy być przygotowani na znacznie mniejsze przychody. Urlop wychowawczy można wziąć również na dziecko do 18 roku życia, które z powodu niepełnosprawności wymaga stosownej opieki. 

Zobacz także: Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka

Urlop wychowawczy - czy jest płatny?

Choć wiele osób myśli, że urlop wychowawczy jest płatny, wciąż pozostaje to jedynie w sferze marzeń. Według polskiego prawa urlop wychowawczy nie jest płatny, ponieważ jest przywilejem a nie obowiązkiem. Można go wziąć, jednak nikt nas do tego nie zmusza. Istnieje jednak coś takiego jak dodatek do urlopu wychowawczego, który przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym. Świadczenie można otrzymywać przez:

 • 24 miesiące kalendarzowe, 
 • 36 miesięcy kalendarzowe, jeśli matka lub ojciec opiekują się więcej niż jednym dzieckiem urodzonymi podczas jednego porodu,
 • 72 miesiące, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek ten wynosi 400 złotych miesięcznie bez względu na to, ile dzieci mamy pod opieką i czy urlop wychowawczy wziął zarówno ojciec jak i matka. 

Ile trwa urlop wychowawczy?

Rodzic dziecka może być na urlopie wychowawczym maksymalnie 36 miesięcy. Polskie prawo wymaga tego, aby choć jeden z miesięcy był przeznaczony na drugiego rodzica, czyli na przykład kobieta może być na urlopie wychowawczym 35 miesięcy i jeden miesiąc przypada wtedy na ojca dziecka. Są wyjątki, w których jeden z rodziców może skorzystać z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego, jednak muszą zostać spełnione następujące warunki: 

 • drugi rodzic nie żyje, 
 • drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, 
 • drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została ona zawieszona czy ograniczona.

Istnieje możliwość, aby zarówno kobieta jak i mężczyzna równocześnie przebywali na urlopie wychowawczym, jednak wciąż nie może on przekroczyć maksymalnego wymiaru 36 miesięcy. 

Zobacz także: Kiedy dziecko potrzebuje paszportu? Procedury krok po kroku 

Urlop wychowawczy - wniosek

Aby urlop wychowawczy został przyznany należy złożyć stosowny wniosek, w którym trzeba zawrzeć kilka niezbędnych informacji:

 • imię i nazwisko pracownika, 
 • imię i nazwisko dziecka, na które zostaje przyznany urlop wychowawczy,
 • wskazanie długości trwania urlopu wychowawczego,
 • wskazanie długości już wykorzystanego urlopu wychowawczego na dane dziecko, 
 • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z którego skorzystano już na dziecko.

Do wniosku należy dołączyć również szereg dokumentów:

 • oświadczenie pracownika dotyczące korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres odpowiadający okresowi części urlopu rodzicielskiego, ze wskazaniem liczby części urlopu wykorzystanych w taki sposób,
 • oświadczenie o tym, że tylko jeden z rodziców będzie na urlopie wychowawczym w okresie wymienionym we wniosku. Oświadczenie nie jest potrzebne, jeśli jeden z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie, 
 • jeśli jeden z rodziców ma na przykład ograniczoną władzę rodzicielską, należy dołączyć do wniosku kopię orzeczenia sądu lub oświadczenie, że nie można uzyskać odpowiedzi o drugiego rodzica, 
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub stopniu niepełnosprawności,
 • skrócony odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 1 Kodeksu pracy, albo,
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka albo dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem, albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej.

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Wielu rodziców po urlopie wypoczynkowym zastanawia się, w jaki sposób obliczyć urlop wypoczynkowy i czy wciąż im przysługuje. Według Kodeksu pracy prawo do urlopu wypoczynkowego ma każdy pracownik i jest to prawo niezbywalne, dlatego nie można z niego zrezygnować. 

To czy po urlopie wychowawczym będziemy mogli wystąpić o urlop wypoczynkowy, zależy od tego, czy przed przejściem na urlop wypoczynkowy nabyliśmy prawa do urlopu. Jak podaje Kodeks pracy, pracownikowi, który wraca do pracy po przynajmniej 1 miesiącu urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy w następującym wymiarze:

 • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
 • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Pracownikowi przysługuje mniejsza liczba dni z urlopu wypoczynkowego, jeśli jego nieobecność w pracy trwała co najmniej jeden miesiąc. Upływ każdego kolejnego miesiąca powoduje, że urlop wypoczynkowy zmniejsza się o 1/12.

 Bądź na bieżąco! Polub Chillizet na Facebooku

Autor: Anna Respondek

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów