Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić? Poznaj swoje prawa

Anna Respondek 19.06.2018 AKTUALIZACJA: 06.11.2019
Kobieta na kanapie
Fotografia: Shutterstock

Urlop na żądanie jest to jedna z form urlopu pracowniczego, na którą mogą sobie pozwolić tylko te osoby, które mają zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Oczywiście zasady przyznawania urlopu na żądanie są ściśle określone przez artykuł Kodeksu pracy. O czym warto wiedzieć, decydując się na urlop na żądanie. 

Wielu pracowników na początku kariery zastanawia się nad tym, na jakich zasadach można pozwolić sobie na urlop na żądanie i czy pracodawca ma prawo odmówić. Oczywiście zasady przyznawania urlopu na żądanie zostały ściśle określone w Kodeksie pracy, który jest drogowskazem zarówno dla pracowników jak i pracodawców. W przypadku urlopu na żądania, w przeciwieństwie do urlopu okolicznościowego, musimy wziąć pod uwagę to, że jest on wliczany w urlop wypoczynkowy, czyli nie są to kolejne dodatkowe dni w roku. Czy trzeba mieć konkretny powód, aby wziąć urlop na żądanie i ile dni w roku nam przysługuje? Zobacz, co na ten temat mówi prawo. 

Zobacz także: Kiedy rozpoczyna się urlop macierzyński i jakie wynagrodzenie przysługuje kobiecie?

Urlop na żądanie - art. 167 - Kodeks pracy

Oczywiście mówiąc o urlopie na żądanie, najlepiej odnieść się bezpośrednio do przepisu zawartego w Kodeksie pracy. To właśnie z niego możemy dowiedzieć się, ile dokładnie dni w roku przysługuje nam na żądanie i czy sami możemy wybrać dogodny dla nas termin.

Art. 1671Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Z artykułu 167. możemy się również dowiedzieć, że urlop na żądanie nie może przekraczać 4 dni w roku kalendarzowym bez względu na to, czy pracujemy w tym okresie w jednej firmie, czy zmienialiśmy pracę kilkukrotnie.

Art. 1672.  Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Urlop na żądanie - ile dni?

Biorąc urlop na żądanie, warto pamiętać o tym, że każdy z 4 dni jest odliczany z puli naszego urlopu wypoczynkowego. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to dotyczące wykorzystania wszystkich dni urlopu na żądanie pod rząd. Najczęstszą praktyką wśród pracowników jest oczywiście branie pojedynczych dni i rozkładanie sobie ich na cały rok. Jednak nie ma żadnego przepisu prawnego, który mówiłby o tym, że dni tych nie wolno wykorzystać jeden za drugim. Co więcej, w takiej sytuacji wystarczy oczywiście wystawić jeden wniosek urlopowy, który będzie określał ilość dni. 

Urlop  na żądanie - odmowa

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie? Zasadniczo jest to przywilej każdego pracownika, który zapewnia mu kodeks pracy i umowa o pracę. Pracodawca zatem zasadniczo ma taki obowiązek, jednak są sytuacje, w których może odmówić pracownikowi. Jeśli nieobecność pracownika zakłócałaby funkcjonowanie firmy na przykład funkcjonowanie linii produkcyjnej, pracodawca ma prawo odmówić udzielnie urlopu na żądanie

Pracodawca odmawiając, może powołać się na artykuł 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy, jednak warto pamiętać o tym, że jeśli nie ma szczególnych przesłanek i firma nie jest zagrożona, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu na żądanie. 

Zobacz także: Czy warto decydować się na urlop wychowawczy? Jak długo można zostać z dzieckiem w domu?

Urlop na żądanie - zasady

Choć większość pracowników myśli, że urlop na żądanie można brać, kiedy tylko nam się podoba i nie podać żadnego konkretnego uzasadnienia, to jednak są sytuacje, w których prośba o udzielenie urlopu może zostać uznana za bezpodstawną. Zasadą przyznawania urlopu na żądanie jest to, że osoba mierzy się z nieoczekiwaną i nagłą sytuacją losową, której nie mogła przewidzieć. Właśnie to ma pomóc jej usprawiedliwić swoją nagłą nieobecność. Jeśli pracownik od dłuższego czasu starał się na dany termin o urlop wypoczynkowy, a pracodawca odmówił to nie może w tym momencie wykorzystać urlopu na żądanie, ponieważ zostanie to potraktowane jako bezpodstawna prośba. 

Urlop na żądanie - wniosek

Ponieważ urlop na żądanie jest wykorzystywany nagle, dlatego informację o chęci skorzystania z dnia wolnego należy zgłosić najpóźniej w dzień rozpoczęcia urlopu, jednak przed godziną, w której najczęściej zaczynamy pracę. Dzięki temu pracodawca ma szansę rozpatrzeć prośbę pracownika. 

W przepisach nie ma jednak określonej formy, w jakiej wniosek miałby zostać złożony w firmie. Pracownik może sam wybrać czy chce poinformować pracodawcę telefonicznie, mailowo, ustnie czy też pisemnie. Najlepszym wyjściem jest złożenie wniosku pisemnie lub mailowo, ponieważ w razie konfliktu z przełożonym, mamy dowód na to, że zgłaszaliśmy nieobecność. Warto jednak wziąć pod uwagę sytuację, w której pracodawca sam w przepisach obowiązujących w firmie ustali, w jakiej formie należy złożyć wniosek o urlop na żądanie. 

Urlop na żądanie - wynagrodzenie

W przypadku wynagrodzenia za urlop na żądanie dzieje się tak samo, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Uwzględnia się stałą wartość wynagrodzenia i ewentualnych dodatków. Nie bierze się jednak po uwagę:

  • jednorazowych, nieregularnych wypłat za osiągnięcia czy zlecone zadania, 
  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy, przestoju niezawinionego przez pracownika,
  • nagród jubileuszowych,
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
  • wynagrodzenia lub odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

Bądź na bieżąco! Polub Chillizet na Facebooku

Autor: Anna Respondek

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów