Kiedy można sobie pozwolić na urlop bezpłatny? Zapoznaj się z procedurami

Anna Respondek 21.06.2018
Mężczyzna przy komputerze
Fotografia: Shutterstock

Urlop bezpłatny daje nam możliwość wzięcia dnia wolnego, kiedy nie możemy już liczyć na przykład na urlop wypoczynkowy. Jednak myśląc o urlopie bezpłatnym, warto wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności i to, że za nieobecność w pracy nie otrzymamy wynagrodzenia, choć będzie ona usprawiedliwiona. 

W życiu każdego człowieka zdarzają się różne nagłe sytuacje, który prowadzą do tego, że nie możemy na przykład pojawić się w pracy. Jeśli jest to ważne wydarzenie rodzinne, możemy wtedy liczyć na urlop okolicznościowy, który jest jednak obarczony pewnymi ograniczeniami. W takim momentach z pomocą przychodzi urlop bezpłatny, który zwalnia nas w danym dniu lub okresie czasu z pełnienie obowiązków. Z urlopu bezpłatnego często korzystają nauczyciele, którzy jednak muszą brać pod uwagę pewne konsekwencje, jakie niesie ze sobą okres wolny od pracy. 

Zobacz także: Urlop ojcowski - ile dni przysługuje każdemu tacie po narodzinach dziecka?

Urlop bezpłatny - kiedy można wziąć? 

Jak podają przepisy Kodeksu pracy, urlop bezpłatny można wziąć ze względu na nieprzewidziane wydarzenia losowe, w sytuacjach, w których nie przysługuje nam urlop okolicznościowy lub wykorzystaliśmy już wszystkie dni urlopu na żądanie. O udzielenie nam dni wolnych możemy również poprosić w następujących przypadkach:

 • na wniosek pracownika, 
 • pracodawca udziela urlopu bezpłatnego w celu wykonania pracy u innego pracodawcy, 
 • udzielony pracownikowi młodocianemu w czasie trwania jego ferii zimowych. 

Urlop bezpłatny może być również udzielony na mocy przepisów szczególnych, jednak dotyczy to jedynie:

 • osób wykonujących działalność związkową,
 • osób pełniących funkcji radnego,
 • posłów,
 • senatorów,
 • osób, które dziennie uczęszczają na studia doktoranckie, 
 • osób pełniących służbę konsularno-dyplomatyczną,
 • policjantów. 

Urlop bezpłatny nauczyciela

W nieco innej sytuacji znajdują się nauczyciele, którzy muszą brać pod uwagę przepisy znajdujące się w Karcie Nauczyciela. Zapis związany z urlopem bezpłatnym znajduje się w artykule 68. ustęp 1. i § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. Wzięcie urlopu bezpłatnego oczywiście oznacza, że stosunek pracy między stronami trwa, jednak zostają zawieszone prawa i obowiązki. Zatem za wzięcie urlopu bezpłatnego nie tylko nie otrzymamy wynagrodzenia, ale również nie wlicza się on do stażu pracy. Dodatkowo przedmiotowy okres nie jest okresem składowym i nieskładowym w rozumieniu ustawy emerytalnej.

Nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny w celach:

 • naukowych, 
 • artystycznych, 
 • oświatowych, 
 • ze względu na inne ważne wydarzenia. 

Urlop bezpłatny w przypadku nauczyciela przyznawany jest przez dyrektora placówki na umotywowany wniosek pedagoga. Jednakże przełożony może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego, jeśli to w znaczącym stopniu zakłóciłoby działanie szkoły. Warto wiedzieć o tym, że według przepisów nauczyciel może udać się na urlop bezpłatny tylko na własny wniosek, zatem dyrektor sam nie może podjąć za niego takiej decyzji.

Zobacz także: Czy należy składać wniosek, aby otrzymać urlop macierzyński?

Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy

Decydując się na urlop bezpłatny, warto wiedzieć o tym, że ma on wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego. Zatem za cały rok, kiedy przejdziemy na urlop bezpłatny, nie przysługuje nam ani jeden dzień urlopu wypoczynkowego. Jeśli jednak pracownik urlop wypoczynkowy wykorzystał przed przejściem na urlop bezpłatny, pracodawca nie może wymagać od niego odpracowania wolnych dni. 

Urlop bezpłatny a ubezpieczenie

Jak już wcześniej pisaliśmy, urlop bezpłatny niesie ze sobą wiele konsekwencji i nie chodzi tutaj jedynie o obniżkę wynagrodzenia za czas nieobecności. Przechodząc na urlop bezpłatny, musimy pożegnać się również z ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. Jak to wygląda w praktyce?

Pracodawca za czas nieobecności pracownika musi składać do ZUS-u bezpłatny imienny raport ZUS RSA z kodem pracowniczym, w którym poda okres przerwy w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z kodem świadczenia przerwy 111. Raport ten składa się za każdy miesiąc przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym. 

Dodatkowo w sytuacji, w której pracownikowi zakończyła się umowa o pracę wraz z końcem urlopu bezpłatnego i stał się on w tym czasie niezdolny do pracy z powodu choroby, nie przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego. 

Odwołanie urlopu bezpłatnego

Pracodawca ma oczywiście prawo odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego, jednak muszą zostać spełnione określone warunki:

 • urlop bezpłatny został udzielony pracownikowi na okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • przy udzielaniu urlopu bezpłatnego strony zgodziły się na możliwość odwołania go, 
 • odwołanie urlopu odbywa się z ważnych przyczyn.

Bądź na bieżąco! Polub Chillizet na Facebooku

Autor: Anna Respondek

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów