Ubezwłasnowolnienie - na czym polega i na jakie rodzaje je dzielimy?

dokument
Fotografia: Shutterstock

Ubezwłasnowolnienie to całkowite lub częściowe pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Może mu podlegać każda osoba, która ukończyła 13. rok życia. Ubezwłasnowolnienie może być skutkiem choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innych zaburzeń i uzależnień, takich jak alkoholizm czy narkomania. Decyzja o pozbawieniu wolności może następuje w formie orzeczenia sądowego.

Ubezwłasnowolnienie jest ograniczeniem prawa dla osób niezdolnych do kierowania swoimi sprawami. W celu całkowitego lub ograniczonego pozbawienia kogoś wolności należy wypełnić wniosek o ubezwłasnowolnienie. Mogą go złożyć: współmałżonek, krewni w linii prostej albo przedstawiciel ustawowy (osoba dokonujące czynności prawnej w cudzym imieniu).

Sprawdź też, czym są zniesławienie, rękojmia, zachowek.

Ubezwłasnowolnienie - rodzaje

Zgodnie z kodeksem cywilnym osobie całkowicie ubezwłasnowolnionej powinna przysługiwać opieka, jeśli nie zostaje ona pod władzą rodzicielską.

Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo w przypadku choroby psychicznej lub innych zaburzeń takich jak alkoholizm czy narkomania.

Ubezwłasnowolnienie wiąże się z pozbawieniem czynności prawnych, do których zaliczamy m.in. zawarcie umowy pożyczki, sporządzenie testamentu.

Orzeczenie ubezwłasnowolnia obowiązuje do czasu jego uchylenia. W przypadku, gdy stan psychiczny osoby ubezwłasnowolnionej się polepszy, sąd może zmienić ubezwłasnowolnienie całkowite na częściowe.

Jednak gdy stan takiej osoby się pogorszy, wtedy sąd może podjąć decyzję o zmianie ubezwłasnowolnienia z częściowego na całkowite.

Ubezwłasnowolnienie - opis procedury

Gdy już wniosek o ubezwłasnowolnienie zostanie wysłany do sądu okręgowego, może on podjąć decyzję o uprawomocnieniu orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu całkowitym. Wtedy ma on obowiązek przesłać odpis postanowienia do wydziału rodzinnego sądu rejonowego przyporządkowanego do miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej.

Sąd opiekuńczy musi wtedy ustanowić dla takiej osoby opiekuna ustawowego.

Bądź na bieżąco. Polub fanpage Chillizet na Facebooku!

Zrobił niezwykłe zdjęcia Radomia przy użyciu swojego telefonu. Zachwycił zagranicznego giganta. Musicie to zobaczyć!

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów