Składki ZUS – czym są i kto je odprowadza?

Odliczanie składek ZUS
Fotografia: Shutterstock

Zadaniem ZUS jest przede wszystkim gromadzenie pieniędzy na ubezpieczenia społeczne Polaków. Zebrane pieniądze mają chronić obywateli w momencie, gdy osiągną wiek emerytalny, pójdą na urlop macierzyński, będą mierzyć się z chorobą albo niezdolnością do pracy. Czym są składki ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową instytucją, istniejącą od 1934 roku. ZUS gromadzi pieniądze Polaków, nakładając na nich pewnego rodzaju obowiązki, w tym między innymi odprowadzanie składek. ZUS pobiera od obywateli składki, ale jednocześnie wypłaca różne świadczenia. Zebrane pieniądze są wykorzystywane jako emerytury, renty oraz zasiłki, a ich wysokość jest uzależniona od decyzji rządu i parlamentu.

Zobacz także: Podatek dochodowy. Co trzeba wiedzieć i jak się w tym nie pogubić?

ZUS – składki

Warto wiedzieć, że wysokość składek odprowadzanych do ZUS ulega zmianie co roku, dlatego łatwo się w tym pogubić. Odprowadzanie składek jest obowiązkiem i dotyczy osób, które są zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie lub prowadzą własną działalność.

ZUS wypłaca cztery rodzaje świadczeń:

 • zasiłki związane z wypadkami
 • zasiłki chorobowe
 • emerytury
 • renty

Do ZUS wpłaca się również inne składki:

 • składkę zdrowotną przekazywaną do Narodowego Funduszu Zdrowia - wynosi ona 9%
 • składkę na Fundusz Pracy - wynosi ona 2,45%
 • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wynosi ona 0,10%
 • składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynosi ona 1,5%

ZUS – składka na ubezpieczanie zdrowotne

Wielu osobom ZUS kojarzy się z ubezpieczeniem zdrowotnym. To dobry trop, bo do ZUS wpłaca się również składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje te pieniądze do Narodowego Funduszu Zdrowia. Osobie, objętej ubezpieczeniem zdrowotnym ZUS, przysługują świadczenia opieki zdrowotnej.

Ubezpieczenie zdrowotne może być:

 • obowiązkowe
 • dobrowolne

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

 • pracownicy
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • dzieci
 • studenci
 • uczniowie
 • emeryci i renciści 
 • bezrobotni

Osoby, które straciły prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, mogą ubezpieczyć się samodzielnie. Kto ma takie prawo?

 • osoby, które nie posiadają obowiązkowego tytułu do tego ubezpieczania
 • osoby, które mieszkają na terenie Polski
 • osoby, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej

Na czym to polega?

Osoba, która chce się dobrowolnie ubezpieczyć, musi podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na czas nieokreślony. Taką umowę można rozwiązać w każdej chwili, wygasa też w momencie, gdy ubezpieczony uzyska obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz także: Zwrot podatku nie dla wszystkich. Dlaczego nie dostałeś pieniędzy?

ZUS – emerytura

Bardzo ważne jest opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. Zabezpieczają one przed nagłymi wypadkami. Opłacanie takich składek zapewnia ubezpieczonym prawo do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli do emerytury oraz do renty, gdy zostanie określona niezdolność do pracy.

Ubezpieczeniu emerytalnemu można podlegać dobrowolnie lub obowiązkowo.

Do grupy obowiązkowej trafią między innymi:

 • pracownicy
 • osoby wykonujące pracę nakładczą
 • członkowie rodzin rolników
 • osoby zatrudnione na umowę-zlecenie
 • posłowie
 • senatorowie

Na ubezpieczenie emerytalne odprowadza się składkę w wysokości 19,52% podstawy wymiaru składki, natomiast na ubezpieczenie rentowe składka wynosi 8 % podstawy wymiaru.

ZUS – składki dla przedsiębiorcy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie. Stawki dla przedsiębiorców są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia zatwierdzonego w budżecie państwa. Podstawę wymiaru składek stanowi 60% tej kwoty.

Przedsiębiorcy odprowadzają składki na:

 • Fundusz Pracy - wynosi 2,45%
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wynosi  0,10%
 • ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe - wynoszą 19,52%
 • ubezpieczenie zdrowotne - wynosi 9%

Zobacz także: Brutto i netto – na czym polegają różnice?

Zdjęcie przedstawia budynki wieżowe z dzielnicy biurowej.
Rozwiąż quiz

Język korporacji. Koniecznie sprawdź, czy jesteś korpoludkiem a może korposzczurem!

Zdjęcie przedstawia budynki wieżowe z dzielnicy biurowej.

1. Ostateczny termin zakończenia projektu lub zadania to:

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów