Od czego zacząć, kiedy chcemy się rozwieść? Oto najważniejsze kwestie związane z rozwodem

Anna Respondek 26.04.2018
Mężczyzna z dzieckiem
Fotografia: Shutterstock

Rozwód jest to trwałe rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd lub odpowiednie organy kościoła. Aby mogło dojść do rozwodu, między małżonkami musi nastąpić stały rozpad pożycia małżeńskiego. 

Chcąc rozpocząć nowy etap w życiu, wiele małżeństw z różnych względów decyduje się na rozwód. Aby do tego doszło, najpierw wraz z pełnomocnikiem, czyli zatrudnionym adwokatem, należy stworzyć pozew o rozwód, który przedstawi się w sądzie. W przypadku rozwodu kościelnego procedury te są nieco bardziej skomplikowane. W trakcie procesu sądowego zostaną określone najważniejsze kwestie, między innymi alimenty czy miejsce zamieszkania dzieci. W zależności od tego, jaki pozew zostanie wniesiony do sądu, może nastąpić rozwód bez orzekania o winie i rozwód z orzeczeniem o winie. 

Zobacz także: Czy warto podpisywać intercyzę i jaki ma wpływ na małżeństwo?

Pozew o rozwód - jak napisać pozew rozwodowy? 

Według polskiego prawa przesłanką do rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jednakże mimo istnienia wymaganych przesłanek, czasem rozwód może nie zostać udzielony, jeśli w procesie miałoby ucierpieć dobro nieletnich dzieci lub jeżeli udzielenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Jeśli jednak nie istnieją żadne przeciwwskazania co do rozwodu, aby mogło do niego dojść jedno z małżonków musi złożyć pozew o rozwód. W jego napisaniu pomoże pełnomocnik, który będzie reprezentował nas w sądzie. Co musi znajdować się w pozwie o rozwód? Przede wszystkim żądanie jednego z małżonków o rozwiązanie małżeństwa. Kolejne punkty powinny zawierać informacje o okolicznościach zawarcia związku i przyczynach, przez które nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. 

Za złożenie pozwu rozwodowego w sądzie zapłacimy stałą opłatę, która wynosi 600 złotych. Pozew należy złożyć w 3 egzemplarzach. Jeden przeznaczony jest dla pozwanego lub pozwanej, drugi pozostaje na stałe w kartach spraw sądowych, natomiast trzeci u powoda lub powódki.

Rozwód kościelny

W sytuacji, w której chcemy postarać się nie tylko o rozwód, który jest brany pod uwagę przez państwo, ale także o rozwód, który umożliwi nam po raz drugi przystąpienie do sakramentu małżeństwa, musimy skierować się do kurii w naszej parafii. Tam własnie należy złożyć wniosek o rozwód kościelny, który fachowo nazywa się skargą rozwodową. 

Aby mogło dojść do rozwodu kościelnego, musimy przedstawić odpowiednie dowody i mieć przynajmniej trzech świadków, którzy potwierdzą naszą wersję. W zależności od parafii cena za rozpatrzenie skargi rozwodowej może wynieść od 1000 do 1500 złotych. Według przepisów całe postępowanie powinno trwać jedynie 45 dni, choć w wielu przypadkach trwało nawet 2 lata. 

Rozwód bez orzekania o winie

Kiedy małżonkowie decydują, że ich związek powinien się zakończyć, jednak żadne z nich nie chce wykazywać winy drugiego, możliwe jest ubieganie się o rozwód bez orzekania o winie. Oczywiście w takim przypadku również dochodzi do rozprawy sądowej, jednak trwa ona znacznie krócej niż w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. 

Podczas rozprawy rozwodowej zostają ustalone podstawowe kwestie, takie jak opieka nad dziećmi czy podział majątku, jeśli w pozwie wcześniej ta kwestia nie została rozwiązana. Jakie są najczęstsze konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie? Następuje równy podział kosztów za proces sądowy. Dodatkowo istnieje możliwość żądania alimentów przez obie strony, zarówno na siebie jak i na dzieci. 

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie to znacznie bardziej kosztowny i długotrwały proces. Najczęstszymi powodami tego typu rozwodów są zdrady, alkoholizm jednego z małżonków lub znęcanie się nad rodziną. O tym, która strona zawiniła, decyduje sąd, któremu zostaje przedstawiony cały materiał dowodowy. Większość osób zastanawia się nad tym, jakie konsekwencje niesie ze sobą orzeczenie winy.

Przede wszystkim strona, która zawiniła, nie może ubiegać się o alimenty od małżonka lub małżonki, nawet jeśli jest w złej sytuacji finansowej. Dodatkowo, w przeciwieństwie do rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny nie wygasa w przeciągu 5 lat od wyroku sądu

Pozew o alimenty

Choć najczęściej sprawa alimentów powinna być rozstrzygnięta w trakcie sprawy rozwodowej, to jednak czasem zdarza się tak, że rodzic zaprzestaje łożyć na swoje dziecko i pozostawia byłego małżonka bez środków na utrzymanie. Co zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście można złożyć pozew o alimenty do odpowiednie sądu okręgowego. Jeśli wnosi się pozew w imieniu swojego dziecka, należy skierować się do sądu, w okręgu którego mieszka pozwany lub sądu, w okręgu którego mieszka powód. 

Przy składaniu pozwu o alimenty warto pamiętać o wnioskach, czyli określeniu kwoty i ustaleniu daty, do kiedy pieniądze powinny wpłynąć na konto oraz określeniu wielkości odsetek, jeśli alimenty nie wpłyną w odpowiednim terminie. 

Ile kosztuje rozwód?

Rozwód może kosztować nas nawet kilka tysięcy złotych. Wszystko zależy od długości trwania i tego jak wielu biegłych zostało powołanych. Opłaty, które należy wnieść przed rozpoczęciem rozprawy rozwodowej oraz w trakcie jej trwania to między innymi: 

  • złożenie wniosku o rozwód - 600 złotych, 
  • opłata dla prawnika, który nas reprezentuje - od 1500 złotych,
  • wniosek o podział majątku - 1000 złotych,
  • opinia środowiskowa dotycząca więzi między rodzicami a dziećmi - 1000 złotych.

Dodatkowo mogą również dojść opłaty za wniosek o eksmisję, apelację, wniosek o alimenty czy opłata za wywiad przeprowadzony przez kuratora sądowego.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Podczas rozprawy sądowej sąd może zadecydować o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, w szczególności, jeśli jedno z rodziców wykazuje zachowania zagrażające dobru dziecka. Orzekający podejmuje odpowiednie kroki, dzięki którym bada sytuację rodzinną i ustala, czy żądania stron o ograniczenie władzy rodzicielskiej mają rację bytu. Najczęściej sąd posiłkuje się opinią biegłych psychologów z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Każdorazowo ocena sądu jest zależna od tego, które z rodziców daje dziecku lepszą gwarancję prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Aby sąd podjął decyzję o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, musi mieć ku temu odpowiednie przesłanki. Najczęściej należą do nich:

  • trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej - na przykład zaginięcie rodzica, długa kara pozbawienia wolności czy przewlekła choroba,
  • nadużywanie władzy rodzicielskiej - na przykład wykorzystywanie seksualne, nadmierne karcenie dziecka, zmuszanie do ciężkiej pracy,
  • zaniedbywanie dziecka w stopniu rażącym - niezapewnianie dziecku odpowiednich warunków bytowych, nadużywanie alkoholu.

Zobacz także: Co jest konsekwencją podpisania intercyzy? Zobacz czym jest rozdzielność majątkowa 

Autor: Anna Respondek

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów