Rozwód bez orzekania o winie. Zobacz kiedy jest możliwy

Anna Respondek 20.04.2018
Dziecko
Fotografia: Fotograf: Shutterstock

Rozwód bez orzekania o winie jest możliwy wtedy, kiedy żadna ze stron nie jest bezpośrednio odpowiedzialna za rozpad pożycia małżeńskiego. Ostatecznie o winie decyduje jednak sąd podczas rozprawy rozwodowej. 

Kiedy w małżeństwie dochodzi do rozpadu pożycia małżeńskiego, jednak żadna ze stron nie jest za to bezpośrednio odpowiedzialna, małżonkowie mogą starać się o rozwód bez orzekania o winie. Aby do tego doszło strony muszą złożyć pozew o rozwód. Ostatecznie jednak to sąd decyduje o tym, w jaki sposób nastąpił rozpad pożycia i czy któryś z małżonków w szczególności zawinił. Podczas rozprawy rozwodowej ustalanych jest wiele najważniejszych kwestii, między innymi wysokość alimentów czy miejsce zamieszkania dzieci. 

Zobacz także: Czy warto podpisywać intercyzę i jaki ma wpływ na małżeństwo?

Rozwód bez orzekania o winie

Po złożeniu w sądzie odpowiedniego pisma, czyli pozwu o rozwód, dochodzi do rozprawy, podczas której sąd musi rozstrzygnąć szereg kwestii. Jedną z najważniejszych jest ustalenie winy za rozpad pożycia małżeńskiego. Ostateczny wyrok może być różnoraki i związany jest z przepisami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym:

 • wina jednego z małżonków,
 • wina obojga małżonków,
 • żaden z małżonków nie ponosi winy, gdyż nie można jej udowodnić.

Istnieje jeszcze jedna możliwość, jednak, aby sąd wziął ją pod uwagę, małżonkowie muszą być jednomyślni. W przypadku, w którym obu stronom zależy na rozwodzie bez orzekania o winie, sąd może zaniechać podjęcia decyzji. Zapis ten powinien być zawarty w pozwie o rozwód, który wpłynie do sądu.

To jednak nie uchroni stron przed rozprawą sądową i złożeniem wyjaśnień. Brak orzekania o winie skutkuje również równym podziałem kosztów rozwodu, które w zależności od ilości zaangażowanych osób, na przykład powołanych biegłych, mogą być dość wysokie. 

Rozwód bez orzekania o winie - dziecko

Do jednego z podstawowych zadań sądu, w przypadku, w którym w małżeństwie są nieletnie dzieci, należy rozstrzygnięcie, który z rodziców będzie sprawował nad nimi władzę. W takiej sytuacji sąd może:

 • pozostawić pełnie władzy obojgu rodzicom,
 • powierzyć władzę jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka,
 • ograniczyć władzę jednego lub obojga rodziców,
 • pozbawić władzy jednego lub obojga rodziców,
 • zawiesić władzę jednego lub obojga rodziców. 

W tej kwestii najważniejsze jest dobro dziecka. Sąd musi wydać wyrok, który będzie wykonywany tak, jak tego wymaga interes społeczny. Choć pojęcie "dobro dziecka" nie zostało zdefiniowane w prawie polskim, to bierze się w tej kwestii pod uwagę zapewnienie dziecku wszelkich potrzeb materialnych i niematerialnych. 

Sąd przyznając władzę rodzicielską, kieruje się przede wszystkim jak najlepszym interesem dziecka, ale także jego wiekiem czy płcią. Zazwyczaj dzieci w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa pozostają przy matce ze względu na jej kosntrukcję psychiczną, czyli większą uczuciowość, skłonność do uzewnętrzniania jej oraz właściwą troskę o zaspokojenie codziennych potrzeb dziecka.  

Rozwód bez orzekania o winie - alimenty

Jedną z konsekwencji rozwodu bez orzekania o winie jest możliwość żądania alimentów przez obie strony, jednak małżonkowie muszą znajdować się w niedostatku. Stan ten należy udowodnić przed sądem i zebrać stosowne dokumenty. Okres alimentacyjny trwa jedynie do momentu, w którym małżonek pobierający alimenty ponownie ożeni się lub wyjdzie za mąż lub kończy się po upływie 5 lat od orzeczenia sądu. Termin ten może być przedłużony, jednak jedynie ze względu na wyjątkowe okoliczności. 

Oczywiście podczas rozprawy rozwodowej bez orzekania o winie decyduje się również o świadczeniu alimentów na dzieci. Aby do tego doszło, strona musi złożyć odpowiedni wniosek albo podczas rozprawy, albo w piśmie, które należy dostarczyć drugiemu małżonkowi.

Rozwód bez orzekania o winie - podział majątku

Jeśli chodzi o podział majątku sąd podczas rozparwy rozwodowej może dokonać tego podziału, jednak nie może to spowodować nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W przypadku, w którym małżonkowie mieli na przykład wspólne mieszkanie, sąd zazwyczaj rozstrzyga na korzyść małżonka, który będzie zajmował się dziećmi, gdyż dobro nieletnich jest dla sądu najważniejsze. 

Rozwód bez orzekania o winie - koszty

Rozwód w Polsce jest dość kosztownym procesem. Zapłacić należy za wiele poszczególnych elementów, złożenie pozwu, a nawet apelację. Ile zatem pieniędzy należy przygotować i ile kosztuje rozwód?

 • złożenie wniosku o rozwód - 600 złotych,
 • opłata dla prawnika, który nas reprezentuje - od 1500 złotych,
 • apelacja - 600 złotych, 
 • alimenty na małżonka - 5% od przyznanej kwoty,
 • wniosek o eksmisję - 200 złotych,
 • orzeczenie eksmisji - 200 złotych, 
 • wniosek o podział majątku - 1000 złotych,
 • wniosek o podział majątku, który zawiera zgodny i całościowy projekt podziału - 300 złotych, 
 • wywiad przeprowadzany przez kuratora sądowego w sprawie dzieci - 150 złotych, 
 • opinia środowiskowa dotycząca więzi między rodzicami a dziećmi - 1000 złotych.

Możliwe jest zwolnienie z kosztów sądowych tak zwanym prawem ubogich. Należy jednak złożyć przed sądem oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla siebie i rodziny. 

Zobacz także: Co jest konsekwencją podpisania intercyzy? Zobacz czym jest rozdzielność majątkowa 

Autor: Anna Respondek

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów