Jak napisać pozew rozwodowy? Przygotuj się przed spotkaniem z prawnikiem

Anna Respondek 20.04.2018 AKTUALIZACJA: 06.11.2019
Ręka z długopisem
Fotografia: Shutterstock

Czy to w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, czy rozwodu z orzeczeniem o winie w sądzie należy złożyć pozew rozwodowy, który musi zawierać odpowiednie informacje. Zazwyczaj napisaniem pozwu zajmuje się reprezentujący nas prawnik. Co koniecznie musi znaleźć się w pozwie o rozwód?

Jak napisać pozew rozwodowy? To jedno z najczęstszych pytań zadawanych sobie przez osoby, które przygotowują się do rozwodu bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie. Zazwyczaj sporządzeniem stosownego dokumentu zajmuje się reprezentujący nas adwokat, jednak przed spotkaniem z nim warto zapoznać się z tym, co koniecznie powinno znaleźć się w pozwie o rozwód. Dodatkowo na sądowych stronach można znaleźć wzór pozwu o rozwód, dzięki któremu będziemy wiedzieć, jak dokument powinien wyglądać. 

Zobacz także: Czy warto podpisywać intercyzę i jaki ma wpływ na małżeństwo?

Pozew o rozwód - od czego zacząć?

Pozew o rozwód powinien zostać wniesiony do sądu okręgowego, w którego okręgu w ostatnim czasie wspólnie mieszkali małżonkowie. Jednak choć jedno z nich wciąż musi przebywać w tym okręgu. 

W sprawie o rozwód należy uiścić stałą opłatę 600 złotych, przy złożeniu pozwu rozwodowego. Oczywiście nie jest to jedyna opłata, jaką ponosimy, chcąc się rozwieść. Zazwyczaj w takich chwilach zatrudniamy prawnika, który staje się naszym reprezentantem. Ceny za usługi prawnicze rozpoczynają się od 1500 złotych. 

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby sąd chciał orzec rozwód? Przede wszystkim musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Aby do tego doszło między małżonkami musi nastąpić zerwanie więzi nie tylko fizycznych, ale także psychicznych i emocjonalnych. 

Jak napisać pozew rozwodowy? 

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak wygląda pozew o rozwód i co powinno się w nim znaleźć. Przede wszystkim w pozwie o rozwód znajduje się żądanie jednego z małżonków o rozwiązanie małżeństwa, które w obliczu prawa jest trwałe. Aby mogło do tego dojść musimy poinformować sąd o okolicznościach zawarcia małżeństwa i przyczynach, przez które nie funkcjonuje ono tak jak powinno. 

W pozwie należy zamieścić jedynie zwięzłe, szczegółowe i dokładne informacje. Jeśli małżonkowie posiadają dzieci, w pozwie powinien zostać podany ich wiek oraz wyjaśnienia dotyczące sytuacji życiowej. Dokument musi zostać podpisany przez powoda lub jego przedstawiciela. Dodatkowo na wniosku powinna znaleźć się data i miejsce sporządzenia. 

Jakie jeszcze informacje musi zawierać pozew o rozwód:

  • oznaczenie stron - imiona i nazwiska powoda/powódki i pozwanej/pozwanego wraz z dokładnym adresem zamieszkania,
  • określenie żądania - dokładne wyjaśnienie czego oczekujemy od sądu, w tym wpadku orzeczenia o rozpadzie małżeństwa, podział władzy rodzicielskiej, określenia kosztów jakie małżonkowie będą ponosić na wspólne dzieci, określenie wysokości alimentów na rzecz powoda/powódki i dzieci, ewentualny wniosek o eksmisję pozwanego/pozwanej,
  • uzasadnienie - dotyczyć powinno relacji między małżonkami i ich dziećmi, prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, sposobu utrzymania domu i dzieci, 
  • dowody - przesłuchanie stron i świadków, 
  • załączniki - odpis aktu małżeńskiego, odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie o dochodach. 

Pozew o rozwód należy złożyć w 3 egzemplarzach. Jeden z nich zostaje na stałe w kartach spraw sądowych, drugi za pośrednictwem sądu zostaje dostarczony pozwanemu lub pozwanej, trzeci zostaje u powoda lub powódki. 

Tutaj pobierzesz wzór pozwu o rozwód. 

Zobacz także: Co jest konsekwencją podpisania intercyzy? Zobacz czym jest rozdzielność majątkowa 

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów