Pozbawienie praw rodzicielskich - jak wygląda procedura sądowa?

sąd
Fotografia: Shutterstock

Pozbawienie praw rodzicielskich jest środkiem ingerencji prawa we władzę rodzicielską. Gdy dobro dziecka jest zagrożone, sprawa ta może być wszczęta na wniosek rodziców lub z urzędu, np. po uprzednim poinformowaniu policji o takiej sytuacji. Złożenie wniosku o pozbawienie praw rodzicielskich nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Pozbawienie praw rodzicielskich - przesłanki

Pozbawienie praw rodzicielskich jest rozpatrywane w trybie nieprocesowym. O pozbawieniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd, kiedy dojdzie do następujących sytuacji:

  • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, np. kiedy rodzic odbywa karę pozbawienia wolności, jest przewlekle chory, zaginął),
  • kiedy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, np. wykorzystują seksualnie swoje dziecko, nie płacą alimentów, zmuszają dziecko do ciężkiej pracy),
  • rodzice zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka, np. zaniedbują dzieci, są uzależnieni od alkoholu lub narkotyków).
  • Pozbawienia praw rodzicielskich jest też możliwe w przypadku, gdy sąd wcześniej ograniczył władzę rodzicielską i umieścił dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej.

Sprawdź też, czym są zniesławienie, rękojmia, zachowek.

Pozbawienie praw rodzicielskich - wniosek

Wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich może wnieść każdy, kto ma w tym interes prawny, np. prokurator czy szkoła w której uczy się dziecko. Orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej może być wydane jedynie po przeprowadzeniu rozprawy sądowej z udziałem ławników.

Pozbawienie praw rodzicielskich - skutki

Pozbawienie praw rodzicielskich może dotyczyć zarówno jednego z rodziców, jak i obojga. Rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma prawa do wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Taki rodzic wciąż ma jednak obowiązek płacenia alimentów. Ponadto ma on również prawo widywania się z dzieckiem.

Warto jednak dodać, że istnieje możliwość przywrócenia władzy rodzicielskiej osobie, która ją wcześniej utraciła.

Bądź na bieżąco. Polub fanpage Chillizet na Facebooku!

Zrobił niezwykłe zdjęcia Radomia przy użyciu swojego telefonu. Zachwycił zagranicznego giganta. Musicie to zobaczyć!

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów