Ograniczenie władzy rodzicielskiej - kiedy należy pomyśleć o takim kroku

Anna Respondek 07.05.2018 AKTUALIZACJA: 06.11.2019
Dziecko
Fotografia: Shutterstock

Ograniczenie praw rodzicielskich to odebranie jednemu z rodziców możliwości decydowania na temat wychowania czy majątku dziecka. Ograniczenie praw rodzicielskich może być tymczasowe i to sąd w pełni decyduje i określa rodzaj uprawnień i obowiązków rodzica względem nieletniego. 

Według prawa władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków, jakie rodzic posiada względem dziecka wraz z jego pojawieniem się na świecie. Ograniczenie praw rodzicielskich może nastąpić z dwóch powodów, po pierwsze w związku z rozłączeniem rodziców na przykład w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie lub rozwodu bez orzekania o winie, po drugie w związku z zagrożeniem dobra dziecka. Aby doszło do ograniczenia władzy rodzicielskiej należy złożyć w sądzie stosowny wniosek, może zrobić to zarówno matka jak i ojciec. Jakie skutki niesie ze sobą ograniczenie praw rodzicielskich i czy może nastąpić ograniczenie praw rodzicielskich z urzędu? 

Zobacz także: Czy warto podpisywać intercyzę i jaki ma wpływ na małżeństwo?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej - powody

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić w dwóch sytuacjach: kiedy dochodzi do rozłączenia rodziców lub w sytuacji, w której dobro dziecka jest zagrożone. Decyzję taką może podjąć jedynie sąd i dotyczyć ona może zarówno ojca jak i matki. 

 1. Rozłączenie rodziców - sąd rodzinny w chwili rozłączenia rodziców, na przykład poprzez rozwód, może zdecydować, że jedno z nich od tego momentu będzie miało ograniczoną władzę rodzicielską. Skutkuje to ograniczeniem władzy do ściśle określonych obowiązków i praw, które określone są przez sąd. Rodzic od tego momentu będzie mógł na przykład decydować o kwestiach związanych z przyszłością dziecka, na przykład wyborem szkoły, studiów, czy wydaniem paszportu. Jego uprawnienia pozwolą mu również decydować o codzienności dziecka, na przykład tego, na jakie zajęcia pozalekcyjne będzie uczęszczało lub u jakiego lekarza będzie leczone. 
 2. Zagrożenie dobra dziecka - w przypadku zagrożenia dobra dziecka sytuacja wygląda nieco inaczej. Sąd może zdecydowanie ograniczyć prawa rodzicielskie ze względu na podejrzenia, że interes majątkowy i osobisty nieletniego może zostać nieodpowiednio wykorzystany. W jaki sposób dobro dziecka może być zagrożone? Przede wszystkim wtedy, kiedy rodzic zajmuje się dzieckiem, będąc pod wpływem alkoholu, rodzic nie interesuje się obowiązkiem szkolnym dziecka czy na przykład nie pozwala na przeprowadzenie zabiegu, który ma uratować życie dziecka. W takiej sytuacji najczęściej dochodzi do następujących postanowień: 
 • sąd może nakazać rodzicom oraz małoletniemu na udanie się do specjalistów zajmujących się terapią rodzinną lub po inną pomoc, jednocześnie kontrolując sytuację,
 • określenia czynności, które nie mogą być wykonywane przez rodziców bez zezwolenia sądu,
 • poddania wykonywania władzy rodzicielskiej pod obserwację kuratora, 
 • skierowania małoletniego do organizacji/instytucji, która sprawuje częściową pieczę nad dziećmi,
 • skierowania małoletniego do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • powierzenia majątku małoletniego wybranemu przez sąd kuratorowi.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej - skutki

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ciągnie za sobą pewne skutki, które w niektórych przypadkach mogą zdecydowanie utrudnić funkcjonowanie rodziny. Przede wszystkim niektóre decyzje można podejmować jedynie za zgodą sądu. Podczas rozprawy o ograniczenie władzy sąd dokładnie wskazuje, w których kwestiach dotyczących dziecka będzie się tak działo. Dziecko może również zostać umieszczone w rodzinie zastępczej, jednak dzieje się tak jedynie wtedy, kiedy władza rodzicielska zostanie ograniczona zarówno matce jak i ojcu. 

Najczęściej o ograniczenie władzy rodzicielskiej występuje jednak ten z rodziców, który na co dzień zajmuje się dzieckiem i wychowuje je. W takim przypadku sąd odbiera prawa temu prawnemu opiekunowi, który nie interesuje się wychowaniem nieletniego i nie poświęca mu czasu. 

Zobacz także: Jak poprawnie napisać pozew o rozwód? Przygotuj się przed spotkaniem z prawnikiem

Jak ograniczyć władzę rodzicielską? 

Pierwsze kroki w sytuacji, w której chcemy ograniczyć władzę rodzicielską byłemu lub obecnemu małżonkowi, powinniśmy skierować do rodzinnego sądu rejonowego w obrębie którego mieszka dziecko. Wniosek może złożyć:

 • jeden z rodziców dziecka, 
 • każda osoba, która ma wiedzę o zdarzeniach świadczących o tym, że dziecko może być krzywdzone lub zaniedbywane na przykład, kiedy dziecko jest niedożywione lub nosi ślady przemocy domowej.

Warto wiedzieć również o tym, że sąd może wszcząć postępowanie z urzędu. W takiej sytuacji rodzice nieletniego dostają zawiadomienie o sprawie i mają prawo przedstawić własnych świadków i dowody. 

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony muszą się w nim znaleźć następujące dane: 

 • imiona, nazwisko i adres osoby składającej wniosek,
 • imiona, nazwisko i adres uczestników postępowania,
 • imiona, nazwisko i adres pełnomocnika, którym może być adwokat, rodzic lub rodzeństwo.

W przypadku złożenia wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej nie musimy wnosić żadnej opłaty

Ograniczenie władzy rodzicielskiej - sytuacja przejściowa

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie oznacza, że rodzic już nigdy nie odzyska praw i w pełni nie będzie mógł sprawować pieczy nad dzieckiem. Wyrok sądu w tej sprawie nazywany jest sytuacją przejściową, a to oznacza, że rodzic zawsze może starać się o przywrócenie pełni praw rodzicielskich. Decyzję o ograniczeniu władzy rodzicielskiej podejmuje się po to, aby zabezpieczyć interesy dziecka w momencie, w którym rodzic nie jest sam w stanie tego zrobić i potrzebuje pomocy. Jeśli minie sytuacja kryzysowa, rodzic w każdej chwili może starać się o przywrócenie mu praw. Aby do tego doszło, należy złożyć wniosek do sądu, który przy wydawaniu wyroku będzie sugerował się przede wszystkim dobrem dziecka. 

Zobacz także: Co jest konsekwencją podpisania intercyzy? Zobacz czym jest rozdzielność majątkowa 

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów