Trwają prace serwisowe. Zapraszamy wkrótce

Czy warto przed ślubem spisać intercyzę? Wszystko co musisz o tym wiedzieć

Anna Respondek 12.04.2018
Laptop
Fotografia: Shutterstock

Intercyza to dokument, który zawiera się między dwojgiem ludzi, którzy chcą wstąpić w związek małżeński lub już istniejącym małżeństwem. Jego zasady regulowane są przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Czy warto zdecydować się na intercyzę przed ślubem?  

Intercyza, określana także jako umowa majątkowa małżeńska, to dokument, który najczęściej zawierany jest między dwojgiem ludzi planujących wstąpić w związek małżeński lub istniejącym już małżeństwem. Zawarcie intercyzy ma za zadanie wprowadzić odmienny aniżeli ustawowy majątek ustroju małżeńskiego. Zasady umowy majątkowej regulowane są przez zapisy znajdujące się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Intercyza spisywana jest w formie aktu notarialnego przez notariusza.  Intercyza i jej koszt ustalona jest przez ministra sprawiedliwości.  

Intercyza przedmałżeńska - co to jest?

Czym dokładnie jest intercyza i dlaczego pary decydują się na jej podpisanie? Pojęcie intercyza oficjalnie nie funkcjonuje w polskim języku prawa. Mówiąc o niej powinniśmy używać stwierdzenia umowa majątkowa małżeńska. Podpisanie tego dokumentu umożliwia nam wprowadzenie rozdzielności majątkowej. Aby stworzyć intercyzę należy udać się do notariusza, który przygotuje odpowiednie pismo. W żadnej innej sytuacji dokument nie będzie ważny i wiążący. Intercyzę można spisać zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania. Należy jednak pamiętać, że prawo nie działa wstecz, dlatego rozdzielność majątkowa będzie brana pod uwagę od momentu utworzenie dokumentu. 

Aby intercyza była ważna musi pojawić się zgoda z obu stron. Za jej sprawą można wprowadzić inne rozwiązania niż wspólnota ustawowa i na przykład znacznie ją rozszerzyć już zawęzić. Rozróżniamy cztery podstawowe rodzaje intercyzy:

  • umowa wyłączająca wspólność majątkową (wprowadza rozdzielność majątkową albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków),
  • umowa rozszerzająca wspólność majątkową,
  • umowa ograniczająca wspólność majątkową,
  • umowa przywracająca wspólność ustawową.

Intercyza - koszt

Koszty intercyzy zależne są od tego, kiedy została utworzona. Podstawową cenę umowy majątkowej określa minister sprawiedliwości i wynosi ona maksymalnie 400 złotych. Do tego dochodzą jednak dodatkowe koszty, takie jak doliczenie wypisów i podatku VAT. Najczęściej ostateczny koszt podpisania intercyzy przedmałżeńskiej wynosi około 550 złotych. 

Sprawa ma się nieco inaczej w przypadku podpisywania intercyzy po ślubie. Tutaj koszty sporządzenie mogą być znacznie wyższe, ponieważ zależą od wielkości wartości majątku i jego rodzaju. Maksymalne stawki wynagrodzeń mogą wynosić:

Wartość przedmiotu czynności notarialnej  Taksa
do 3000 złotych 100 zł 
od 3000 złotych do 10 000 zlotych 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 złotcyh
od 10 000 złotych do 30 000 złotych 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
od 30 000 złotych do 60 000 złotych 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
od 60 000 złotych do 1 000 000 złotych 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
od 1 000 000 złotych do 2 000 000 złotych 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 złotych 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł

Intercyza a dziedziczenie

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy po podpisaniu intercyzy nadal będą dziedziczyły po żonie lub mężu, jeśli od początku małżeństwa tworzyli dwa osobne majątki. Jak wyjaśniają notariusze, z chwilą śmierci małżonka cały jego dobytek zaliczający się do majątku osobistego, czy to ten wypracowany przed ślubem, czy w trakcie trwania małżeństwa, w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek. Należy zaznaczyć, że są to równe części, choć udział małżonka nie może być niższy niż 1/4 całości spadku. 

Jeżeli w małżeństwie nie pojawiły się dzieci, część majątku przynależy do rodziców zmarłego, w wysokości przynajmniej 1/4 całości. W sytuacji, w której rodziców zmarłego nie ma już na świecie, ich część dziedziczy rodzeństwo zmarłego. Jeśli rodzeństwo również już odeszło, część majątku przechodzi w ręce ich dzieci. 

Intercyza po ślubie

Umowę majątkową małżeńską można zawrzeć również po ślubie, jednak muszą się na to zgadzać obie strony. Jeśli tylko jedna chce zdecydować się na taki krok, musi przed sądem udowodnić swoje racje i podać istotne argumenty. W przypadku, w którym sąd przychyli się do takiej prośby, intercyza może zostać zawarta bez zgody jednej ze stron. 

Przed zawarciem intercyzy małżonkowie muszą ustalić, jakie składniki ich majątku od tego momentu będą zaliczały się do majątku osobistego. Jeśli jedna ze stron nie pracuje, ponieważ zajmuje się dziećmi albo domem, musi nastąpić wyrównanie niedoborów majątkowych. Ten zapis jest szczególnie istotny dla matek zajmujących się przede wszystkim dziećmi, które ze względu na życie prywatne przerwały swoją karierę zawodową. Jeśli doszłoby do rozwodu, małżonek zobowiązany jest w alimentach łożyć nie tylko na dzieci, ale także na żonę. 

Intercyza - wzór

Przed sporządzeniem intercyzy warto zapoznać się z przykładowym wzorem dokumentu. Co musi znaleźć się na umowie majątkowej małżeńskiej, aby była akceptowana przez prawo? Tutaj znajdziesz wzór intercyzy. 

Bądź na bieżąco! Polub Chillizet na Facebooku

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów