Ekwiwalent za urlop - sprawdź, jaka kwota ci przysługuje i kiedy należy sie o nią ubiegać

Praca
Fotografia: Shutterstock

Odchodzisz z pracy i zastanawiasz się, jaki przysługuje ci ekwiwalent za urlop niewykorzystany w całości? Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz ubiegać się o pieniądze oraz ile wynosi kwota za zaległe dni wolne. Pamiętaj, że ekwiwalent za urlop przysługuje ci zarówno za ostatni rok, jak za wcześniejsze lata.

Ekwiwalent za urlop przysługuje ci w przypadku zakończenia umowy zawartej z pracodawcą. Właśnie wtedy podmiot, który cię zatrudnił jest zobowiązany wypłacić ci należną kwotę za niewykorzystane dni wolne. Sprawdź szczegóły!

Ekwiwalent za urlop - kiedy nam przysługuje?

Jeśli chcesz ubiegać się o ekwiwalent, musisz przede wszystkim posiadać niewykorzystany urlop. Ekwiwalent za urlop przysługuje ci w przypadkach:

  • rozwiązania stosunku pracy,
  • wygaśnięcia stosunku pracy,
  • rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Sprawdź też, czym są zniesławienie, rękojmia, zachowek.

Ekwiwalent za urlop - jak się go oblicza?

Ekwiwalent za urlop obliczany jest zgodnie z odgórnie przyjętymi zasadami zawartymi z rozporządzeniu urlopowym. Do obliczenia ekwiwalentu pracodawcy potrzebne będą następujące informacje - podstawa wymiaru ekwiwalentu oraz przeciętne wynagrodzenie pracownika za jeden dzień pracy oraz za jedną godzinę pracy.

Obliczając podstawę wymiaru ekwiwalentu, należy wziąć pod uwagę:

- składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości – uwzględnia się je w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu ustania zatrudnienia,

- składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, które nie są określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości. Uwzględnia się je w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy,

- składniki wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, które uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc ustania zatrudnienia.

Aby dowiedzieć się, jaki ekwiwalent za urlop przysługuje pracownikowi, pracodawca powinien policzyć współczynnik do ustalenia ekwiwalentu. Jest nim przeciętna liczba dni pracy w każdym miesiącu danego roku kalendarzowego.

Współczynnik do ustalenia ekwiwalentu ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Należy pamiętać, aby ten wynik na koniec podzielić przez 12.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop obliczysz, dzieląc podstawę ekwiwalentu za urlop przez współczynnik ekwiwalentu. Potem należy podzielić wynik za jeden dzień urlopu przez 8. Na koniec wystarczy pomnożyć ten wynik za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin zasady są inne w zależności od tego, ile godzin pracujesz:

  • dla 1/4 etatu - 5,23 (1/4 x 20,92),
  • dla 1/3 etatu - 6,97 (1/3 x 20,92),
  • dla 1/2 etatu - 10,46 (1/2 x 20,92),
  • dla 3/4 etatu - 15,69 (3/4 x 20,92).

Bądź na bieżąco! Polub Chillizet na Facebooku

Oceń artykuł
TEMATY:

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów