500 plus – komu się należy i jakie warunki trzeba spełnić?

Dzieci uprawnione do świadczenia 500 plus
Fotografia: Shutterstock

500 plus to świadczenie socjalne, mające wspomóc finansowo polskie rodziny. Projekt miał zachęcić Polaków do zakładania rodzin i podjęcia decyzji o większej liczbie potomstwa. Komu się należy?

Program 500 plus wszedł w życie w 2017 roku. Powstało już wiele opinii na temat jego skuteczności – wiele rodzin chwali program, mówiąc o tym, że poprawił jakość ich życia. Uważają, że dzięki 500 plus mogą sobie pozwolić na lepsze warunki wychowywania dzieci. Po drugiej stronie barykady są ci, którzy uważają, że przez 500 plus wiele osób zrezygnowało pracy i utrzymuje się z otrzymywanych pieniędzy. Jakie trzeba spełnić warunki, by kwalifikować się do programu 500 plus?

Zobacz także: Zasiłek macierzyński - kto jest do niego uprawniony i jakie są zasady jego przyznawania?

500 plus - warunki

Nie jest prawdą, że 500 plus otrzyma każdy rodzic. Świadczenie 500 plus przysługuje na drugie i kolejne dziecko. Jest to świadczenie długoterminowe i wygasa dopiero w dniu 18 urodzin dziecka. Może o nie wystąpić każdy uprawniony rodzic, niezależnie od dochodu rodziny. 500 plus należy się zarówno rodzicom, jak i opiekunom prawnym dzieci.

Są sytuacje, w których rząd wypłaci pieniądze na pierwsze dziecko. Wszystko zależy od dochodu rodziny.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 500 plus na pierwsze dziecko?

 • dochód na osobę w rodzinie powinien wynosić mniej niż 800 złotych
 • w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1200 złotych.

Na świadczenie 500 plus nie ma wpływu stan cywilny rodziców. Mogą się o nie ubiegać również rodzice dzieci adoptowanych i dziadkowie, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem. Ministerstwo wystawiło raport, z którego wynika, że świadczenie "Rodzina 500 plus" pobiera już ponad 2,5 miliona polskich rodzin.

500 plus na dziecko – kiedy nie przysługuje?

Świadczenie 500 plus regulują ustanowione przepisy. Bywają wyjątki, które sprawiają, że świadczenie nie trafi do niektórych rodzin, gdy:

 • w domu jest jedno dziecko, a dochód rodziców przekracza 800 złotych
 • dziecko jest w związku małżeńskim
 • rodzice pracują za granicą i to tam pobierają świadczenie na dziecko
 • dziecko przebywa w domu opieki lub schronisku dla nieletnich i ma tam zapewnioną opiekę

Zobacz także: Pozbawienie praw rodzicielskich - jak wygląda procedura sądowa?

500 plus – wniosek

Świadczenie 500 plus nie zostanie nam przyznane automatycznie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić osobiście lub przez internet. Wypełniony wniosek można także przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

A o czym należy pamiętać?

 • o oświadczeniu dokumentującym wysokość dochodów
 • danych osoby występującej o świadczenie – pesel, imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz stan cywilny
 • danych osobowych dzieci – pesel, imię i nazwisko, data urodzenia, stan cywilny
 • należy wyliczyć wszystkie osoby, które wchodzą w skład rodziny
 • należy podać, gdzie wpłacane są składki zdrowotne

Bardzo ważne! Osoby, które wnioskują o świadczenie 500 plus na drugie i kolejne dziecko, nie muszą dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.

500 plus – wypłaty

Świadczenie 500 plus jest długoterminowe, ale należy pamiętać o tym, że jest ustalane na rok. Dokładnie od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wnioski na kolejny rok można składać od 1 sierpnia danego roku. W ten sposób osoby uprawnione do otrzymania świadczenia, zachowają ciągłość wypłaty pieniędzy.

Wiele osób zadaje sobie pytanie - jaka kwota trafi do ich portfeli? I czy 500 złotych to kwota brutto czy netto? Od 500 plus nie są odprowadzane żadne podatki i składki - 500 złotych trafia bezpośrednio na konto rodziny, chyba że wybiorą inny sposób otrzymywania pieniędzy.

500 plus - zmiany

Co jakiś czas mówi się o tym, że w programie 500 plus mają zajść zmiany. Był nawet pomysł, żeby świadczenie 500 plus odebrać tym rodzicom, którzy zrezygnowali z pracy.  Minister Rafalska podała ostatnio, że ze względu na ustalenie nowej płacy minimalnej, rząd jest zmuszony zmienić kryterium dochodowe. Zmianie ulegną przepisy dotyczące wydawania świadczeń na pierwsze dziecko.

Zobacz także: Jakie trzeba spełniać warunki, aby zostać właścicielem przez zasiedzenie?

Młody ojciec trzyma na rękach swoje dziecko. Maluszek jest uśmiechnięty.
Rozwiąż quiz

Odpowiedz na kilka prostych pytań i przekonaj się, jakim będziesz ojcem.

Młody ojciec trzyma na rękach swoje dziecko. Maluszek jest uśmiechnięty.

1. Dzwoni wychowawczyni twojego dziecka i skarży się na jego oceny. Jak reagujesz?

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów