Emocjonalny ład

Emocjonalny ład

Nabierając rozeznania o własnych uczuciach uczymy się kim jesteśmy, pogłębiamy samoświadomość. Rozpoznając emocje stykamy się z potrzebą, by je nazwać. „Emocjonalny ład” będzie służył poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania, na które odpowiedzi szuka Łada Drozda. 

Środa 14.00-16.00