07.10.2016 13:58

Japonia na wyciągnięcie ręki. Manggha zaprasza na wystawę Kachō-ga

Kachō-ga: obrazy kwiatów i ptaków w sztuce Japonii i Zachodu. Wystawę można oglądać do 31 grudnia 2016 roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Kachō-ga w Krakowie

Fotografia: materiały prasowe

Natura w kulturze Wschodu i Zachodu, jej odmienne interpretacje i sposoby obrazowania stanowią temat nowej wystawy przygotowanej przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Punktem wyjścia jest cenna kolekcja drzeworytów ukiyo-e przedstawiających „obrazy kwiatów i ptaków” ze zbioru  Feliksa "Mangghi" Jasieńskiego zderzona z malarstwie oraz rzemiosłem artystycznym europejskim i polskim. Po raz pierwszy, obok przykładów sztuki polskiej, prezentowane są prace artystów europejskich: od średniowiecza po czasy współczesne.

Główna część ekspozycji poświęcona jest pracom malarskim i wyrobom rzemiosła artystycznego wykonanym przez artystów japońskich oraz twórców europejskich, zainspirowanych sztuką Japonii. Siedemnastowieczne zielniki i ornaty, pastele Stanisława Wyspiańskiego i Wojciecha Weissa, szkła Emile Gallé i drzeworyty Hiroshigego, grafiki Vaclava Hollara i Utamaro to tylko niektóre z przedstawianych dzieł.

Cennym elementem ekspozycji, po raz pierwszy udostępnionym publiczności, jest kolekcja pedagoga wrocławskiej uczelni, Josepha Langera (1865–1918) z niemal nieznanego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Obejmuje ona zarówno studia roślin i zwierząt jego autorstwa, jak i prace o tej tematyce wykonane przez jego uczniów oraz kolekcję sztuki japońskiej. Ta problemowa wystawa traktuje także o systemie kształcenia – nauce odtwarzania motywów botanicznych, ornitologicznych, opartej zarówno o modele nowożytnego malarstwa europejskiego, jak i o wzory zaczerpnięte z japońskich albumów.

Ekspozycja jest pretekstem do ponownego przyjrzenia się rzeczywistości przyrody, aby stało się ono powodem do rozważań nie tylko natury artystycznej, lecz także filozoficznej czy teologicznej.