Japonia na wyciągnięcie ręki. Manggha zaprasza na wystawę Kachō-ga

Paulina Szestowicka 07.10.2016
Kachō-ga w Krakowie
Fotografia: materiały prasowe

Kachō-ga: obrazy kwiatów i ptaków w sztuce Japonii i Zachodu. Wystawę można oglądać do 31 grudnia 2016 roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Natura w kulturze Wschodu i Zachodu, jej odmienne interpretacje i sposoby obrazowania stanowią temat nowej wystawy przygotowanej przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Punktem wyjścia jest cenna kolekcja drzeworytów ukiyo-e przedstawiających „obrazy kwiatów i ptaków” ze zbioru  Feliksa "Mangghi" Jasieńskiego zderzona z malarstwie oraz rzemiosłem artystycznym europejskim i polskim. Po raz pierwszy, obok przykładów sztuki polskiej, prezentowane są prace artystów europejskich: od średniowiecza po czasy współczesne.

Główna część ekspozycji poświęcona jest pracom malarskim i wyrobom rzemiosła artystycznego wykonanym przez artystów japońskich oraz twórców europejskich, zainspirowanych sztuką Japonii. Siedemnastowieczne zielniki i ornaty, pastele Stanisława Wyspiańskiego i Wojciecha Weissa, szkła Emile Gallé i drzeworyty Hiroshigego, grafiki Vaclava Hollara i Utamaro to tylko niektóre z przedstawianych dzieł.

Cennym elementem ekspozycji, po raz pierwszy udostępnionym publiczności, jest kolekcja pedagoga wrocławskiej uczelni, Josepha Langera (1865–1918) z niemal nieznanego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Obejmuje ona zarówno studia roślin i zwierząt jego autorstwa, jak i prace o tej tematyce wykonane przez jego uczniów oraz kolekcję sztuki japońskiej. Ta problemowa wystawa traktuje także o systemie kształcenia – nauce odtwarzania motywów botanicznych, ornitologicznych, opartej zarówno o modele nowożytnego malarstwa europejskiego, jak i o wzory zaczerpnięte z japońskich albumów.

Ekspozycja jest pretekstem do ponownego przyjrzenia się rzeczywistości przyrody, aby stało się ono powodem do rozważań nie tylko natury artystycznej, lecz także filozoficznej czy teologicznej.

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej
Więcej newsów