Jeremi Pedowicz

Trzecia planeta od słońca

Niedziela, 16:00 - 18:00

Audycja Jeremiego Pedowicza, popularyzująca wiedzę i właściwe reakcje na postępujące zmiany klimatyczne na ziemi i wynikające z nich dla ludzi konsekwencje. Popołudniowe pasmo dla planety – magazyn ekologiczny promujący szacunek wobec potęgi natury.