Policzono, ile osób homoseksualnych żyje w Polsce. Okazało się, że mniej niż wynosi średnia europejska

Katarzyna Mordalska 05.12.2016
Osoby homoseksualne w Polsce
Fotografia: East News

Niemiecki instytut Dalia przeprowadził w dziewięciu państwach Europy badania dotyczące deklaracji homoseksualizmu.

Według danych niemieckiego instytutu Dalia, 4,9% społeczeństwa polskiego stanowią osoby homoseksualne. Anonimowa ankieta została przeprowadzona za pośrednictwem Internetu wśród 11,8 tys. mieszkańców m.in. Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Węgier i Polski.

Instytut nie udostępnia danych na temat tego, ile konkretnie osób z poszczególnych krajów wzięło udział w badaniu. Fakt ten, obok sposobu zbierania informacji, budzi kontrowersje i staje się powodem podważania autentyczności wyników.

Polska z wynikiem 4,9% plasuje się poniżej średniej ze wszystkich krajów, która wynosi 5,9%. Najwyższy odsetek osób homoseksualnych odnotowano w Niemczech (7,4%), a najniższy na Węgrzech (1,5%). Ankietowani odpowiadali na pytanie: "Czy identyfikujesz się jako lesbijka, gej, osoba biseksualna lub transpłciowa?", a twierdzącą odpowiedź należało doprecyzować.

Ze szczegółowych danych dotyczących Polski wynika, że przynależność do środowiska LGBT deklaruje 5,5% mężczyzn i 4,3% kobiet. Jak podaje "Rzeczpospolita", największy odsetek to osoby w przedziale wiekowym od 14 do 29 lat (10,5%).

Jednak trudno przesądzać o zgodności statystyk ze stanem faktycznym, ponieważ w Polsce nie zostały nigdy przeprowadzone szczegółowe badania na ten temat.

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów