Na antenie:

Kontakt

Chillizet

ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
www.radiozet.pl
Numer Koncesji 237/K/2013-R

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
www.radiozet.pl
Numer Koncesji 054/K/2010-R

Nadawca programu pod nazwą Radio ZET CHILLI Katowice

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

www.radiozet.pl
Numer Koncesji 237/K/2013-R

Nadawca programu pod nazwą Radio ZET CHILLI

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

www.radiozet.pl
Numer Koncesji 381/K/2020-R

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Kontakt