Na antenie:

Kontakt

Chillizet

ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
www.radiozet.pl
Numer Koncesji 237/K/2013-R

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
www.radiozet.pl
Numer Koncesji 054/K/2010-R

Nadawca programu pod nazwą Radio ZET CHILLI Katowice

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

www.radiozet.pl
Numer Koncesji 237/K/2013-R

Nadawca programu pod nazwą Radio ZET CHILLI

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

www.radiozet.pl
Numer Koncesji 381/K/2020-R

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji Eurozet Radio Sp. z o.o. - Nadawca realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

Nazwa programu;

CHILLIZET

CHILLIZET KATOWICE

Nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy; EUROZET RADIO SP. Z O.O.
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy;

ZARZĄD:

EWA ROSIEWICZ

TOMASZ ZAKRZEWSKI

Adres jego siedziby;

UL. ŻURAWIA 8

00-503 WARSZAWA

Dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej.

UL. ŻURAWIA 8, 00-503 WARSZAWA

CHILLIZET@CHILLIZET.PL

WWW.CHILLIZET.PL

Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw: 4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; EUROZET SP. Z O.O.
Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535).

FRANS CHARLES MARIE TILMAN

JONKHEER ADRIAAN NICOLAAS STOOP

Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism

RADIO ZET

ANTYRADIO

ANTYRADIO 106,4 FM

MELORADIO 104,5 (ŁÓDŹ)

MELORADIO 95,1 (KATOWICE)

MELORADIO 90,6 99,4 (POZNAŃ)

MELORADIO 102,9 (SŁUPCA)

MELORADIO 99,6 (KONIN)

MELORADIO 90,2 (IŁAWA)

MELORADIO 104,9 (MRĄGOWO)

MELORADIO 90,5 (OLSZTYN-PIECZEWO)

MELORADIO 87,9 BIELSKO-BIAŁA

MELORADIO (OPOLE I KLUCZBORK)

MELORADIO 103,9 (KIELCE)

MELORADIO 107 (GIŻYCKO)

MELORADIO 92,8 (TORUŃ)

MELORADIO 97,8 (WROCŁAW)

MELRADIO WARSZAWA

MELORADIO 101,3 (KRAKÓW)

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275)

WWW.RADIOZET.PL

WWW.ANTYRADIO.PL

WWW.PLANETA.PL

Kontakt