Woseba - kawa w wyjątkowym towarzystwie [konkurs]

Konkurs zakończony.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia!

Laureatem konkursu został Daniel z Warszawy

Muzyka, książka, relaks na trawie lub niekończące się rozmowy z przyjaciółmi...

Lubisz wyjątkowe momenty i doskonałe towarzystwo? Podziel się nimi w naszym konkursie.

Napisz i opcjonalnie pokaż, w jakim towrzystwie kawa smakuje najlepiej, a najoryginalniejsza odpowiedź

zostanie nagrodzona markowym ekspresem i zapasem kawy Woseba.

packshot-produkty-chilli

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: chillizet@chillizet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach, w oparciu
o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

 

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
przeprowadzenie konkursu (obsługi zgłoszeń do konkursu w tym wyłonienia zwycięzców konkursu), obsługa zwycięzców konkursu, w tym publikacji wyników konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania nagrody, publikacji wizerunku, obsługi osób towarzyszących zwycięzcy, obsługi reklamacji dotyczących konkursu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców konkursu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

 

przez czas trwania konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

 

marketingowe, analityczne, archiwalne oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie;

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane
z organizacja konkursu: kurier, Poczta Polska, ubezpieczyciele, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody. Możliwość przetwarzania danych przez administratora adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w konkursie lub odbioru nagrody a brak możliwości ich przetwarzania przez administratora oznacza brak możliwości uczestniczenia w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Poznaj najlepszy wybór kaw Woseba

Mocca Fix Gold

Mocca Fix Gold

KAWA PALONA MIELONA

  • Mieszanka ziaren pochodzących z Afryki, Azji i Ameryki Południowej.
  • Jej niepowtarzalny aromat i harmonijny smak są wynikiem długiego procesu prażenia.

KAWA PALONA ZIARNISTA MOCCA FIX GOLD to
mieszanka wysokiej jakości kaw pochodzących z Ameryki Południowej, Afryki i Azji.
Długi proces prażenia ziaren nadał jej charakterystyczny, intensywny aromat i pełny, harmonijny smak.
KAWA ROZPUSZCZALNA, LIOFILIZOWANA WOSEBA MOCCA FIX GOLD to
specjalnie dobrana mieszanka wysokiej jakości kaw.
Jest doskonałą kawą rozpuszczalną dla tych, którzy ponad wszystko cenią sobie zdecydowa

Poznaj najlepszy wybór kaw Woseba

Crema Gold

Crema Gold

KAWA PALONA MIELONA/

KAWA PALONA ZIARNISTA

•   MIESZANKA PREMIUM
•   Kawa z plantacji Ameryki Południowej,Afryki i Azji.
•   Kawa długo prażona.
•   Niska kwasowość.
•   Delikatna, aromatyczna, doskonale smakuje z mlekiem.

KAWA ROZPUSZCZALNA, LIOFILIZOWANA WOSEBA CREMA GOLD
wyróżnia się łagodnym smakiem i bogatym aromatem.
Łączy w sobie sekret doskonałej kawy i wygodę przygotowania.

Poznaj najlepszy wybór kaw Woseba

Arabica

Arabica

KAWA PALONA MIELONA/

KAWA PALONA ZIARNISTA

•   100% ARABICA
•   Kawa z plantacji położonych powyżej 1200 m n.p.m.
•   Kawa długo prażona.
•   Niska kwasowość.
•   Harmonijny, delikatny, pełny smak.

KAWA ROZPUSZCZALNA, LIOFILIZOWANA WOSEBA ARABICA to
specjalnie dobrana mieszanka wysokiej jakości kaw.
Wyróżnia się intensywnym, wyjątkowym smakiem i niezapomnianym aromatem.

Łączy w sobie sekret doskonałej kawy i wygodę przygotowania.

Poznaj najlepszy wybór kaw Woseba

Café Brasil

Café Brasil

KAWA PALONA MIELONA/KAWA PALONA ZIARNISTA

•   100% ARABICA
•   Kawa z wyżynnych plantacji Brazylii, pozyskiwana metodą suchą.
•   Kawa długo prażona.
•   Niska kwasowość.
•   Głęboki aromat, łagodny smak,nuta słodyczy.
KAWA ROZPUSZCZALNA, LIOFILIZOWANA WOSEBA CAFÉ BRASIL
wyróżnia się delikatnym i harmonijnym smakiem.
Łączy w sobie sekret doskonałej kawyi wygodę przygotowania.

Poznaj najlepszy wybór kaw Woseba

Espresso

Espresso

KAWA PALONA MIELONA/KAWA PALONA ZIARNISTA

•   100% ARABICA
•   Kawa zbierana zarówno na plantacjach, jak i z krzewów dziko rosnących. Dzięki temu uzyskano unikalny i bogaty smak.
•   Kawa długo prażona, na styl włoski.
•   Niska kwasowość.

Poznaj najlepszy wybór kaw Woseba

BIO Organic

BIO Organic

EKOLOGICZNA KAWA ZIARNISTA, PALONA, ARABICA

•   Kawa bio, palona, ziarnista, 100% ARABICA.
•   Produkt pochodzący z rolnictwa ekologicznego.

Poznaj najlepszy wybór kaw Woseba

Kampania reklamowa

Kampania reklamowa

WOSEBA BIO ORGANIC