Na antenie:

Twoja chwila przyjemności z kawą w ChilliZET

shape-1-copy-2

Kawa pachnie, pobudza, relaksuje,

a przede wszystkim dobrze smakuje.

Pod warunkiem, że jest odpowiednio zaparzona.

nivona-cafe-romatica-520

Jesteś smakoszem kawy? Nie wyobrażasz sobie rozpoczęcia dnia bez swojej ulubionej małej czarnej lub dużej z mlekiem? Uwielbiasz celebrować przyjemność płynącą z jej picia i zatrzymywać te chwile?

Opowiedz i pokaż!

Opisz i pokaż swoją chwilę przyjemności z kawą w roli głównej i wygraj automatyczny ekspres do kawy marki Nivona, dzięki któremu jeszcze mocniej docenisz smak kawy!

Formularz zgłoszeniowy

Zdjęcie z kawą
Dodaj plik...

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia

Wystąpił nieoczekiwany błąd. Formularz nie został wysłany

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: chillizet@chillizet.pl („Administrator”). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora (Organizatora) lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA
przeprowadzenie Konkursu, obsługa zgłoszeń do Konkursu w tym wyłonienie zwycięzców Konkursu, obsługa zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie zwycięzcy, wydanie/dostarczenie nagrody, publikacja głosu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na przeprowadzeniu Konkursu, publikacji wyników Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania / dostarczenia nagrody, publikacji głosu, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu i kolejny rok od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców Konkursu art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
marketingowe, analityczne, statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i następnie kolejny rok od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją Konkursu: kurier, Poczta Polska, podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych.

Administrator (Organizatora) nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych (tj. uzyskania informacji na temat przetwarzanych przez Administratora (Organizatora) danych, w tym o kategoriach i odbiorcach danych oraz uzyskania ich kopii), ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych,, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

nivona-logo-p-199-rgb-signet-copy-2

O marce

NIVONA to marka w pełni automatycznych ekspresów do kawy, które łączą w sobie niezawodne szwajcarskie mechanizmy i niemieckie wykonanie. Jedną z unikalnych funkcji ekspresów NIVONA jest system Aroma Balance, który naśladuje umiejętności baristy. NIVONA stworzyła sześć serii ekspresów, których zaletą jest ich wszechstronność pod względem funkcjonalności i wzornictwa. Dzięki ekspresom NIVONA w zaciszu własnego domu przygotujemy doskonałe espresso, americano, cappuccino, latte lub latte macchiato.

Więcej informacji przeczytasz tutaj