Header

Sekret kobiecości

z Agio Milano

Każda kobieta ma swój sekret, który czyni ją piękniejszą na co dzień…

Box1

Zmysłowość? Pewność siebie? Poczucie humoru?

A może promienny uśmiech, który towarzyszy jej od rana?

Jeśli dobrze wiesz, jak oczarować otoczenie, napisz o tym!

Podziel się swoim sekretem

kobiecości

Box2

Wygraj voucher o wartości 400 zł na ekskluzywną bieliznę Agio Milano, inspirowaną światowymi trendami.  

Sponsorem konkursu jest Agio, wyłączny producent biustonosza 

My body My Bra.

www.agiomilano.com

Agio – poczuj piękno

na własnej skórze.

Konkurs zakończony.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator - Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, REGON: 017270730, adres e-mail: chillizet@chillizet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od pon. do pt. w godz. 10:00 – 16:00.

Od dnia 25 maja 2018 roku istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o chronię danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku a od dnia 25 maja 2018 roku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”[1]) w celu przeprowadzenia konkursu, prowadzenia komunikacji, wydania nagród, a także – w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania – w celu opublikowania na liście zwycięzców znajdującej się stronie internetowej www.chillizet.pl.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu podmiotom biorącym udział w obsłudze konkursu oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w Konkursie.

Od dnia 25 maja 2018 roku uczestnikowi konkursu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w niej lub odbioru nagrody i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Laureaci konkursu:

W dniu 06.08.2018 nagrodę otrzymała Małgorzata S. (Chmielnik)

W dniu 07.08.2018 nagrodę otrzymała Barbara M. (Kamień)

W dniu 08.08.2018 nagrodę otrzymała Katarzyna N. (Duchnice)

W dniu 09.08.2018 nagrodę otrzymała Karolina M. (Kielce)

W dniu 10.08.2018 nagrodę otrzymała Olga B. (Wałbrzych)