26.04.2016 13:37

Samorząd nagradza artystów z Mazowsza

Do 26. kwietnia trwa nabór kandydatur do jubileuszowej XV edycji Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. C. K. Norwida w czterech kategoriach.

Samorząd nagradza artystów z Mazowsza

materiały prasowe

Te kategorie to: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne, Teatr przyznawanej za wybitne dzieło lub kreację powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. na terenie Mazowsza oraz do XII edycji Nagrody „Dzieło Życia” przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artystycznej.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł.

W przypadku Nagrody „Dzieło życia” uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego. Celem i ideą Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów mazowieckich – z pochodzenia lub wyboru – przyczyniających się do wzrostu rangi regionu na mapie kulturalnej Polski i Europy.

Laureaci Nagrody otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 20 tysięcy złotych, a laureat Nagrody „Dzieło Życia” 25 tysięcy złotych. Nominowani do nagrody otrzymują natomiast imienny medal okolicznościowy.

Wśród dotychczasowych laureatów znalazły się takie osobowości jak: aktorzy i reżyserzy - Gustaw Holoubek, Jan Englert, Jerzy Grzegorzewski, dyrygenci - Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy - Leon Tarasewicz, Mirosław Bałka, Jacek Sempoliński oraz literaci - Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali między innymi: Danuta Szaflarska, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane kandydata, jego notę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia.

norwid2016

Kandydatury można zgłaszać w formie elektronicznej do 26. kwietnia na stronie internetowej nagrody lub przesyłając wypełniony wniosek (dostępny również na stronie internetowej nagrody).