17.06.2016 17:02

Bieg w szczytnym celu

Już w najbliższą niedzielę, 19 czerwca, wystartuje kolejna edycja biegu będącego częścią kampanii przeciwko przemocy w rodzinie. Bieg odbędzie się w podwarszawskim Garwolinie.

Bieg w szczytnym celu

fot. materiały prasowe

Biegacze, wraz z najbliższymi, już po raz siódmy wyrażą wspólnie swój sprzeciw wobec przemocy w rodzinie w ramach kampanii AVON Kontra Przemoc. Inicjatywa, będąca częścią kampanii edukacyjno - informacyjnej, ma na celu podniesienie świadomości w zakresie rozpoznania symptomów i możliwości niesienia pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Impreza sportowa w Garwolinie już od 7 lat cieszy się dużym zainteresowaniem sportowców oraz mieszkańców miasta. Każdego roku ponad 800 biegaczy staje na linii startu w biegu na 10 km oraz w biegu rodzinnym na 2 km, wyrażając w ten sposób swój sprzeciw wobec przemocy w rodzinie – ciągle poważnemu problemowi społecznemu w Polsce.

AVON Kontra Przemoc- biegnij w Garwolinie 2
fot. materiały prasowe

Statystyki policyjne mówią, że w 2012 roku liczba ofiar przemocy ogółem wyniosła 76 993, w 2013 r. – 86 797, w 2014 r. – 105 332, a w 2015 r. nastąpił nieznaczny spadek do 97 501 osób. Najczęstszymi ofiarami przemocy są kobiety i dzieci.

O powadze problemu przemocy w rodzinie świadczą dane Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Najczęściej zgłaszanymi aktami przemocy jest przemoc psychiczna i fizyczna. Doświadczanie przemocy w rodzinie jest problemem złożonym, dlatego w walce z nim szczególnie ważna jest profilaktyka poprzez realizację różnych programów edukacyjnych i kampanii informacyjnych. Jedną z nich jest prowadzona w Polsce od 2008 roku kampania przeciwdziałająca przemocy, której częścią jest bieg w Garwolinie.

AVON Kontra Przemoc- biegnij w Garwolinie 1
fot. materiały prasowe

Działania w ramach tej społecznej inicjatywy budują świadomość istnienia problemu oraz edukują w zakresie rozpoznania symptomów i możliwości niesienia pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Bieg przeciwko przemocy odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 19 czerwca, o godzinie 12.00. Zapraszamy!