Kontakt

Kontakt

Radio ZET Chilli

ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
tel:(22) 583 35 72
fax: (22) 583 30 51

e-mail redakcja anteny: zetchilli@zetchilli.pl

e-mail redakcja online: redakcja@zetchilli.pl

Nadawca programu pod nazwą Radio ZET CHILLI Katowice
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
www.radiozet.pl
Numer Koncesji 237/K/2013-R

Nadawca programu pod nazwą Radio ZET CHILLI
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
www.radiozet.pl
Numer Koncesji 054/K/2010-R

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl